Tiêu chuẩn quốc tế giúp phân loại vật liệu polyethylene tái chế

Tiêu chuẩn quốc tế WK74657 được Ủy ban quốc tế ASTM đề xuất giúp các doanh nghiệp, tổ chức có thể phân loại vật liệu polyethylene sử dụng để tái chế.

Một tiêu chuẩn quốc tế ASTM được đề xuất sẽ hỗ trợ việc xác định các vật liệu polyetylen tái chế. Tiêu chuẩn đề xuất (WK74657) trình bày một hệ thống phân loại có khả năng chỉ ra tổng hàm lượng tái chế, nguồn gốc vật liệu, đặc tính vật lý, chỉ số chất lượng và hướng dẫn quy định.

“Tiêu chuẩn này được đề xuất sẽ giúp người mua và người bán vật liệu tái chế có thể xác định các thuộc tính vật dụng và phân loại trong trường hợp chúng chưa được thử nghiệm”, ông Jeffrey Biesenberger, thành viên của ASTM International về Hệ thống thoát nước tiên tiến cho biết.

WK74657 – Tiêu chuẩn quốc tế giúp phân loại polyethylene trong vật liệu tái chế.

Theo ông Biesenberger, tiêu chuẩn được đề xuất sẽ hữu ích cho bất kỳ cơ quan, doanh nghiệp hay cá nhân có liên quan đến vật liệu nhựa nhiệt dẻo tái chế, bao gồm: Các nhà sản xuất/tái chế cơ khí, Nhà sản xuất/tái chế hóa chất, Khách hàng mua vật liệu tái chế, Các nhà thiết kế chỉ định vật liệu tái chế, Nhà thiết kế các sản phẩm phức tạp, nhiều thành phần, Cơ sở thu hồi vật liệu, Các nhóm lợi ích chung, Các nhà sản xuất sản phẩm nguyên chất sẽ được tái chế, Các nhà sản xuất compatibilizer.

WK74657 là một trong những tiêu chuẩn được đề xuất mà tiểu ban nhựa tái chế (D20.95) hiện đang phát triển. Ủy ban hoan nghênh các chuyên gia kỹ thuật trong việc xác định đặc tính của nhựa nhiệt dẻo tái chế, bao gồm polyethylene terephthalate (PET), polyethylene (PE) và polypropylene (PP). Điều này bao gồm các chuyên gia kỹ thuật xác định các đặc tính vật lý, lưu biến, phân tích, nhiệt và các đặc tính khác.

Bảo Linh
http://vietq.vn/tieu-chuan-quoc-te-giup-phan-loai-vat-lieu-polyethylene-tai-che-d181371.html