• Cơ quan tài trợ: SECO
 • Đơn vị thực hiện: UNIDO
 • Đối tác triển khai: VNCPC, dss+
 • Thời gian triển khai: 04/2023 – 12/2023
 • Lĩnh vực: Đào tạo
 • Liên hệ: Đỗ Thị Dịu
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84-24) 3868 4849 – máy lẻ 32

Chương trình đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về mô hình KCNST, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến triển khai chính sách về KCNST, xác định và áp dụng các cơ hội sinh thái công nghiệp, … dựa trên nguồn tài liệu hiện có của UNIDO, Ngân hàng thế giới (WB) và GIZ.

Chương trình đào tạo bao gồm các chủ đề về KCNST nhằm tăng cường năng lực và đáp ứng nhu cầu của các nhà hoạch định chính sách cũng như các bên cung cấp dịch vụ KCNST, với sự cân đối giữa bài giảng lý thuyết, ví dụ thực tiễn và bài tập tương tác. Thông qua chương trình đào tạo, các học viên có cơ hội được kết nối mạng lưới chuyên gia và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình xây dựng và cung cấp các dịch vụ về KCNST với chất lượng và giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu của các DN và các tổ chức tại Việt Nam.

Các hoạt động chính của gói thầu:

 • Xây dựng và chuẩn bị tài liệu đào tạo về (i) thực hiện chính sách KCNST và (ii) xác định và triển khai các cơ hội KCNST tại các KCN, dựa trên tài liệu hiện có của UNIDO và WB cho các nhà quản lý KCN, các DN, cơ quan quản lý và nhà cung cấp dịch vụ liên quan; và
 • Tổ chức và triển khai 02 khóa đào tạo trực tuyến dành cho các nhà hoạch định chính sách và những người triển khai KCNST tại Việt Nam trong khoảng thời gian 02 tháng (tháng 10 – 12/2023), bao gồm 06 mô-đun đào tạo với thời lượng 02 giờ học tập mỗi mô-đun (tổng cộng 12 giờ). Mỗi mô-đun được thực hiện 02 lần, do đó cho phép học viên lựa chọn thời gian thuận tiện nhất. Các học viên hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo được cấp “Chứng nhận hoàn thành Khóa đào tạo về KCNST” từ UNIDO.

Hoạt động đã triển khai:

 • Lập danh sách các nhóm đối tượng mục tiêu, bao gồm cơ quan chính phủ về quản lý KCN, nhà hoạch định chính sách và cán bộ quản lý trong lĩnh vực áp dụng và thực hiện KCNST); tổ chức tư nhân (nhà phát triển hạ tầng KCN, DN thứ cấp trong KCN, …); tổ chức giáo dục, tổ chức xã hội dân sự và chuyên gia tư vấn phát triển bền vững;
 • Xây dựng bảng khảo sát thông tin về thực trạng nhận thức và triển khai KCNST tại Việt Nam cũng như nhu cầu đào tạo từ các học viên mục tiêu;
 • Thiết lập 02 chương trình đào tạo riêng biệt cho 02 khóa đào tạo tương ứng với 02 nhóm đối tượng học viên mục tiêu, đó là (i) các nhà hoạch định chính sách, và (ii) những người triển khai KCNST tại Việt Nam. Mỗi chương trình đào tạo bao gồm nhiều chủ đề liên quan, tương ứng và phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên mục tiêu;
 • Tham gia chuẩn bị và hoàn thiện tài liệu đào tạo;
 • Lựa chọn các ứng viên phù hợp cho 02 khóa đào tạo và gửi thư mời tham dự chính thức tới các ứng viên được lựa chọn; và
 • Tổ chức 02 khóa đào tạo trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting, mỗi khóa bao gồm 12 buổi đào tạo (06 buổi, lặp lại 02 lần) vào các ngày tổ chức phù hợp. Có 82 người Việt Nam tham gia Chương trình đào tạo, trong đó có 40 người tham gia Khóa đào tạo dành cho các nhà hoạch định chính sách và 42 người tham gia Khóa đào tạo dành cho những người triển khai KCNST tại Việt Nam. Tỷ lệ học viên hoàn thành Chương trình đào tạo (tham gia từ 05 buổi đào tạo trở lên) đạt 75%.