• Cơ quan tài trợ: Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO)
 • Cơ quan chủ quản: Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO)
 • Đối tác thực hiện: VNCPC; Tổ chức Hỗ Trợ Quốc tế (ISG) – Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ NN&PTNT)
 • Thời gian triển khai: 10/2023 – 04/2024
 • Khu vực: Việt Nam
 • Liên hệ: Đỗ Thị Dịu
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84-24) 3868 4849 – máy lẻ 32

Dự án được triển khai nhằm phổ biến, quảng bá những thành tựu và kết quả đã đạt được của dự án nhiệt phân UNIDO tại Việt Nam trong những năm qua (2016 – 2023) và góp phần khởi động nhóm công tác liên ngành về than sinh học, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó chia sẻ thông tin dự án cũng như các sáng kiến, hoạt động và các dự án khác có liên quan về than sinh học nhằm nâng cao nhận thức, khám phá và tạo sự liên kết hướng tới phát triển thị trường than sinh học ở Việt Nam.
Dự án bao gồm 3 hợp phần chính, đó là: (i) xây dựng báo cáo về rà soát và đề xuất chính sách về than sinh học tại Việt Nam; (ii) thiết lập và cập nhật thường xuyên kho lưu trữ thông tin trực tuyến (website) về than sinh học, và (iii) tổ chức hội thảo tham vấn chuyên ngành.

Các hoạt động chính của gói thầu:

 • Xây dựng báo cáo về rà soát và đề xuất chính sách về than sinh học tại Việt Nam được triển khai thông qua các hoạt động sau: (i) rà soát và đánh giá các chính sách và chương trình quốc gia liên quan đến sản xuất và sử dụng than sinh học; (ii) đề xuất khuyến nghị thúc đẩy sản xuất và sử dụng than sinh học, và (iii) lập danh sách mạng lưới các bên liên quan, tập trung vào các nhà hoạch định chính sách;
 • Xây dựng 1 website chuyên về than sinh học bao gồm các tài liệu truyền thông về than sinh học bằng tiếng Anh và tiếng Việt do UNIDO và các đối tác xây dựng trong những năm qua cũng như các dự án và sáng kiến khác đang được triển khai tại Việt Nam. Nền tảng trực tuyến này sẽ cung cấp kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tế về than sinh học trong và ngoài nước, và qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao nhận thức và kết nối mạng lưới của các bên liên quan tại Việt Nam trong lĩnh vực này; và
 • Tham vấn các bên liên quan nhằm hoàn thiện Báo cáo rà soát và khuyến nghị chính sách về than sinh học. Đây cũng là cơ hội để giới thiệu tới các bên liên quan website thông tin trực tuyến về than sinh học do UNIDO, VNCPC và các đối tác xây dựng.

Hoạt động đã triển khai:

 • Bản dự thảo của Báo cáo chính sách đã được xây dựng, đệ trình và nhận được phản hồi từ UNIDO;
 • Website về than sinh học đã được thiết kế và cập nhật nội dung phù hợp gồm tin tức và tài liệu liên quan, tại tên miền biocharvietnam.org. Đây là là kho thông tin trực tuyến về than sinh học tại Việt Nam, nhằm chia sẻ kiến thức, bài học kinh nghiệm và các sáng kiến trong các hoạt động nghiên cứu, sản xuất và thương mại than sinh học trong nước; và
 •  Hội thảo tham vấn hoàn thiện Báo cáo chính sách đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 18/03/2024, thu hút sự tham gia của gần 30 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trong lĩnh vực than sinh học ở Việt Nam.

Hoạt động tiếp theo

 • Tiếp tục hoàn thiện website về than sinh học và đảm bảo cập nhật hằng tháng trong thời gian 02 năm (04/2024 – 04/2026).