• Cơ quan tài trợ: Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Chương trình TTX/Cải cách Kinh tế vĩ mô
 • Đối tác thực hiện: Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường – Bộ KH&ĐT, VNCPC
 • Thời gian triển khai: 10/2022 – 08/2024
 • Lĩnh vực: Công nghiệp
 • Khu vực: Việt Nam
 • Liên hệ: Lê Xuân Thịnh
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84-24) 3868 4849 – máy lẻ 28

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động và tích hợp Tăng trường xanh (TTX) vào hệ thống chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội các cấp (Quyết định số 600/QĐ-BKHĐT ngày 07/04/2023) làm cơ sở để các bộ, ngành và địa phương triển khai. Song song với đó, Bộ cũng phối hợp cùng các đối tác, tổ chức chuỗi hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực về TTX cho các địa phương tại 3 miền Bắc – Trung – Nam nhằm: (i) chia sẻ thông tin và cung cấp kiến thức về TTX; (ii) hướng dẫn phương pháp xây dựng Kế hoạch hành động và tích hợp TTX có tính khả thi, thuận lợi trong giám sát, đánh giá và tăng khả năng tiếp cận với nguồn tài chính từ các đối tác phát triển/tổ chức tài chính cho các dự án xanh của địa phương; và (iii) góp phần hiện thực hóa Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2021 – 2030 để hướng tới mục tiêu quốc gia về đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Các hoạt động chính của gói thầu:

 • Xây dựng Tài liệu hướng dẫn tích hợp TTX trong ngành công nghiệp vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các bộ, ngành và địa phương giai đoạn 2021 – 2030;
 • Triển khai hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực về TTX cho các địa phương.

Hoạt động đã triển khai:

 • Phối hợp, trao đổi với các chuyên gia phụ trách các nhóm ngành khác có nội dung liên quan trong các buổi làm việc về xây dựng Tài liệu hướng dẫn;
 • Tham gia xây dựng và góp ý đối với chương trình, nội dung và tài liệu tập huấn, nâng cao năng lực về TTX cho các địa phương;
 • Tham gia thực hiện tập huấn về “Xây dựng kế hoạch hành động và tích hợp TTX vào hệ thống chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp tỉnh” cho các cán bộ sở ban ngành phụ trách tại các tỉnh thành:
Khu vực Thời gian Địa điểm
Miền Bắc 22-23/06/2023 Hải Phòng
Miền Trung 26-27/05/2023 Đà Nẵng
Miền Nam 08-09/06/2023 Cần Thơ
 • Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động TTX giai đoạn 2021 – 2030 cho thành phố Đà Nẵng.

Hoạt động tiếp theo

 • Hỗ trợ thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch hành động TTX và danh mục dự án TTX lĩnh vực công  nghiệp trong giai đoạn 2021 – 2030.