• Nhà tài trợ: Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ CT
 • Thời gian triển khai: 06/2023 – 12/2023
 • Lĩnh vực: SXTDBV
 • Khu vực: Việt Nam
 • Liên hệ: Lê Văn Tùng
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84-24) 3868 4849 – máy lẻ 34

Nhiệm vụ được triển khai hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, quản lý về SXTDBV cho cán bộ thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp các tỉnh, thành phố. Từ đó thúc đẩy việc xây dựng mạng lưới chuyên gia về SXTDBV trên cả nước.

Các hoạt động chính của gói thầu:

Xây dựng mạng lưới về SXTDBV;

 • Khảo sát tình trạng hoạt động của mạng lưới SXTDBV;
 • Lập danh sách chuyên gia trong lĩnh vực SXTDBV;
 • Phân tích, đánh giá hiện trạng mạng lưới SXTDBV; và
 • Đề xuất hướng phát triển mạng lưới SXTDBV.

Tổ chức 03 khóa đào tạo cơ bản cho các cán bộ thuộc Sở Công Thương và các đơn vị tư vấn;

 • Xác định quy mô, danh sách học viên và hình thức đào tạo;
 • Chuẩn bị nội dung và bài giảng đào tạo; và
 • Tổ chức 03 khóa đào tạo cơ bản cho các cán bộ thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp cùng các đơn vị tư vấn.

Tổ chức khảo sát, đánh giá về chương trình đào tạo và tạo mạng lưới về SXTDBV.

 • Khảo sát chương trình đào tạo SXTDBV;
 • Đánh giá về chương trình đào tạo SXTDBV; và
 • Duy trì mạng lưới chuyên gia và hoàn thiện bộ tài liệu đào tạo.

Hoạt động đã triển khai:

Hoàn thành 03 khóa đào tạo tại 3 miền với 113 chuyên gia đến từ các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Phát triển công nghiệp, các đơn vị tư vấn.

Khu vực Ngày tổ chức Đia điểm Số lượng học viên Số tỉnh thành
Miền Bắc
– Bắc Trung bộ
21-22/09 Hà Nội 37 20
Miền Trung
– Tây Nguyên
12-13/10 Đà Nẵng 20 16
Miền Nam 16-17/11 Tp.HCM 56 18
 • Tổ chức khảo sát, đánh giá về chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo được các học viên đánh giá cao về khâu tổ chức, nội dung bài giảng và các trò chơi cũng như bài tập tương tác. Chương trình đào tạo cơ bản được sắp xếp logic, có tính ứng dụng cao, đặc biệt là các nội dung như đánh giá năng lượng, quản lý hóa chất, CSCN, … thuộc chủ đề Sản xuất bền vững.