• Cơ quan tài trợ: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF)
 • Các đối tác thực hiện: VNCPC
 • Thời gian triển khai: 11/2023 – 04/2024
 • Lĩnh vực: Vải denim
 • Khu vực: Nam Định
 • Liên hệ: Lê Văn Tùng
 • Email: [email protected]
 • Điện thoại: (84-24) 3868 4849 – máy lẻ 34

Nghiên cứu được triển khai hướng tới mục tiêu cải tiến nâng cấp hệ tái chế nước thải hiện có để đạt yêu cầu nước cấp cho sản xuất của DN.

Các hoạt động chính của gói thầu:

 •  Thực hiện nghiên cứu khả thi dự án tái chế nước thải, bao gồm;
  Thu thập dữ liệu liên quan;
  Phân tích dữ liệu và lập mô hình;
  Thiết kế công nghệ nâng cấp trạm xử lý tái chế nước thải;
  Đánh giá báo giá từ nhà cung cấp; và
  Làm báo cáo nghiên cứu khả thi.
 • Hỗ trợ kỹ thuật trên cơ sở nghiên cứu khả thi để triển khai hệ thống tái chế nước thải; và
 • Hỗ trợ kỹ thuật từ xa (qua điện thoại/email) cho DN liên quan đến báo cáo nghiên cứu khả thi đã thực hiện.

Hoạt động đã triển khai:

 • Hoàn thành thu thập và phân tích dữ liệu; và
 • Xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi hệ thống tái chế nước nước thải đã qua xử lý.