Entries by VNCPC Admin

Thách thức trong chuyển giao công nghệ vào Việt Nam

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2010-2017, có 115 hợp đồng chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam, với tổng giá trị các hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký ước tính khoảng 447.000 tỷ đồng. Hiệu ứng các ngành nghề mới, công nghệ […]

Pin năng lượng mặt trời có sạch như bạn vẫn nghĩ?

Pin năng lượng mặt trời vốn được xem là góp phần đáng kể vào việc cung cấp năng lượng mà không gây ra phát thải. Song pin năng lượng mặt trời có sạch như nhiều người vẫn nghĩ? Ô nhiễm từ sản xuất pin mặt trời Pin mặt trời tinh thể: Có nhiều công nghệ […]

GEF lần thứ 6 – Những định hướng bảo vệ môi trường trên toàn cầu trong giai đoạn tới

Sau một tuần diễn ra các phiên họp chính và chuỗi các sự kiện liên quan, kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) lần thứ 6 đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 29/7/2018 tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện quốc tế có tầm vóc và quy mô lớn nhất […]