Entries by VNCPC Admin

Covid-19 có thể tồn tại 72 giờ trên bề mặt nhựa, thép

Các nhà nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ mới đây tiết lộ, Covid-19 có thể tồn tại tới 3 giờ trong không khí, và tới 72 giờ trên bề mặt nhựa hoặc thép. Nhóm nghiên cứu Hoa Kỳ cùng các chuyên gia đã khám phá ra rằng, chủng Covid-19 đang có sức lan nhanh […]