Thứ trưởng Bộ KH&ĐT và Tổng giám đốc UNIDO cùng các đại biểu tới thăm KCN sinh thái tại Đà Nẵng 

Ông Nguyễn Thế Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cùng ông Li Yong – Tổng giám đốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) và các đại diện cấp cao là các đại biểu tham dự Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) lần thứ 6 đã đến thăm Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) để chứng kiến ​​một số thành tựu của Dự án “Thực hiện sáng kiến ​​Khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình Khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” (EIP).

Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)  và UNIDO phối hợp thực hiện, dự án hướng đến giảm phát thải khí nhà kính, giảm tiêu thụ nước, kiểm soát ô nhiễm nguồn nước, giảm phát thải các chất  hữu cơ gây ô nhiễm và giảm sử dụng các hóa chất khác. Đồng thời, dự án cũng phổ biến các kỹ thuật và biện pháp sản xuất sạch và carbon thấp tại các địa phương Ninh Bình, Cần Thơ và Đà Nẵng

Hiện nay, dự án đã hoàn thành đánh giá cho 72 doanh nghiệp, đề xuất 880 giải pháp kỹ thuật sản xuất sạch hơn, giúp tiết kiệm hàng năm hơn 3 triệu đô la Mỹ  và thu hút đầu tư tư nhân trên 9 triệu đô la Mỹ cho việc thực hiện các giải pháp.

“Dự án góp phần đáng kể vào việc tăng cường năng lực của các nhà quản lý KCN trong việc thúc đẩy thực hành và phổ biến các kinh nghiệm sản xuất sạch”, ông Li nói. “Việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp sẽ giúp cải thiện tình hình sử dụng năng lượng giúp giảm thiểu tiêu thụ nguyên vật liệu, nước, giảm phát thải và quản lý tốt chất thải”.

Tại KCN Hòa Khánh, các đại biểu được giới thiệu những điển hình tốt về việc áp dụng kỹ thuật Hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn  (RECP), Công nghệ sẵn có tốt nhất (BAT) nhằm kiểm soát khí thải, và Chuyển giao công nghệ môi trường tốt (TEST), cũng như tái sử dụng chất thải của doanh nghiệp bằng cách tiếp cận “cộng sinh” giữa các doanh nghiệp…

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Ông Jerome Stucki, Cán bộ phụ trách Phát triển Công nghiêp, UNIDO (Vienna), [email protected]

Bà Trần Thanh Phương, Quản lý Dự án Quốc gia, Dự án KCN sinh thái, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – UNIDO (Việt Nam)

Theo khucongnghiepsinhthai.vn