VNCPC triển khai Áp dụng Mô hình Khu công nghiệp (KCN) sinh thái tại KCN Long Thành

Với mục tiêu triển khai thực hiện dự án “Áp dụng Mô hình Khu công nghiệp sinh thái” –  trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Tổ chức Tài chính Thế giới (IFC) với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), tuần cuối tháng 9/2018 vừa qua, Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) cùng với IFC đã triển khai một số hoạt động cụ thể tại KCN Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Các công việc bao gồm:

1. Tiến hành khảo sát sơ bộ tiềm năng nâng cao hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại 3 doanh nghiệp trong KCN Long Thành thuộc các ngành: sản xuất móc áo nhựa và phụ kiện, chế biến cà phê và in hoa trên sản phẩm bằng vải.

Qua quá trình khảo sát đánh giá sơ bộ tại doanh nghiệp, nhóm tư vấn đã phát hiện được những cơ hội tiết kiệm năng lượng và hiệu quả tài nguyên, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất và tiết kiệm chi phí đầu vào.

Các biện pháp bảo trì phòng ngừa góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động của hệ thống làm mát.

Kiểm tra thường xuyên để giám sát hoạt động của hệ thống điện sẽ giúp doanh nghiệp phòng tránh cháy nổ, cũng như giảm thiểu tổn hao điện năng.

2. Thảo luận với Công ty CP Sonadezi Long Thành (SZL) – là đơn vị quản lý, đầu tư Cơ sở hạ tầng trong KCN Long Thành để tìm kiếm và xác định các cơ hội cộng sinh công nghiệp.

Một số cơ hội cộng sinh công nghiệp nhận được sự quan tâm về tiềm năng ứng dụng cao từ phía SZL sẽ được triển khai phân tích khả thi trong thời gian tiếp theo trong khuôn khổ dự án bao gồm: sử dụng hệ thống cấp hơi tập trung, dịch vụ cung cấp khí LPG cho KCN và tái sử dụng nước thải sau xử lý.

Buổi thảo luận giữa nhóm cán bộ dự án và SZL.

3. Thực hiện khóa đào tạo về Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP) cho các cán bộ, công nhân viên thuộc các công ty trong khu và đơn vị quản lý SZL.

Khóa đào tạo đã tạo cơ hội để đại biểu thảo luận trực tiếp với chuyên gia về các vấn đề cụ thể tại các doanh nghiệp liên quan tới tiêu tốn tài nguyên (năng lượng, nước, hóa chất, vật liệu) và quản lý chất thải và các phương thức để cải thiện.

VNCPC