Hội thảo trực tuyến: Giới thiệu dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu”

Thời gian: 13:00- 17:00, ngày 15/7/2021

Để tham gia hội thảo Quý vị xin vui lòng sử dụng đường dẫn sau: https://zoom.us/j/94881029958?pwd=dmxjbWJObWRxdUxHNXdBTVdBcXFIQT09

Hoặc Join Zoom Meeting
ID: 948 8102 9958
Passcode: 1507@kcnst

Đường dẫn để tải chương trình hội thảo và tài liệu:
https://vncpc.org/tai-lieu-hoi-thao-kcnst/
Trong quá trình tham gia, Quý vị có vấn đề gì trong việc truy cập xin vui lòng liên hệ Anh Vũ Hà: 0915.678.069 để được hỗ trợ.