Hải Phòng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn

Công tác tuyên truyền được xác định là một trong những hoạt động quan trọng giúp triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn Hải Phòng đã xây dựng và đưa ra được nhiều giải pháp tuyên truyền hữu hiệu nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và các cơ quan, cán bộ quản lý trên địa bàn thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn Hải Phòng đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền như: tổ chức xây dựng phóng sự phát trên đài truyền hình, thực hiện tuyên truyền trên các ấn phẩm báo giấy, báo mạng cũng như tổ chức nhiều hội nghị hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn trong những cơ sở sản xuất thuộc các làng nghề, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.Qua đó, Trung tâm đã tổ chức 08 lớp tập huấn với nội dung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; kiến thức cơ bản, các phương pháp áp dụng SXSH phù hợp với từng loại đối tượng doanh nghiệp nhằm nâng cao sự hiểu biết, nhận thức, kiến thức và kỹ năng của đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật ; cho Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực SXSH của các quận, huyện trên địa bàn thành phố, các ngành sản xuất trọng điểm của Hải Phòng như : Ngành thép, hóa chất, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, sản xuất gia công gỗ và giấy trên địa bàn Hải Phòng từng bước áp dụng sản xuất sạch hơn vào sản xuất tại cộng đồng doanh nghiệp. đồng thời tổ chức tham quan thực tế cho các học viên tại những doanh nghiệp áp dụng mô hình SXSH.

Ngoài ra Trung tâm còn tổ chức 02 hội thảo về SXSH và thực hiện dự án hợp tác Quốc tế JICA cấp cơ sở về “hỗ trợ cải thiện môi trường thông qua ứng dụng SXSH tại Hải Phòng” thu hút hơn 250 khách quan tham dự.
Bên cạnh đó Trung tâm còn xây dựng thực hiện 02 bộ phim tài liệu và phóng sự về hiện trạng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng phát trên đài phát thanh truyền hình của thành phố.

Hiện tại, Trung tâm đang phối hợp với Sở Ngoại Vụ, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam thực hiện Dự án “Thành phố Hải Phòng tăng cường năng lực phòng chống biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai” (HRCD). Thông qua việc thúc đẩy việc tìm hiểu, áp dụng các kiến thức và giải pháp về áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn có khả năng ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp, để giúp giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường nâng cao nhận thức của cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Trung tâm cũng đang tích cực triển khai thực hiện Dự án “Chuyển hóa Cacbon thấp trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng” do Bộ Ngoại giao Đan Mạch tài trợ và Bộ Công Thương chỉ đạo. Dự án đã nhận được quan tâm lớn của các doanh nghiệp trong 03 nghành Sản xuất gạch, gốm sứ và chế biến thực phẩm. Qua việc triển khai dự án sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến dây truyền công nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm  giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Theo http://ecchaiphong.gov.vn