Giới thiệu Trung tâm Sản xuất sạch hơn (VNCPC) – Bản tin Công nghệ và Đời sống – VTV1