Đồng Nai: Thành quả 5 năm triển khai sản xuất sạch hơn (SXSH)

Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”, từ đó đến nay, Sở Công Thương Đồng Nai đã đi được một hành trình khá dài và đạt được nhiều thành công. 

Tăng cường năng lực cho đơn vị đầu mối

Đến năm 2015, Sở Công Thương đã tiến hành xây dựng và tăng cường năng lực cho đơn vị đầu mối về SXSH tại địa phương. Sở Công Thương đã chỉ đạo Phòng Kỹ thuật – An toàn Môi trường cử 03 cán bộ theo dõi, hỗ trợ Trung tâm tư vấn công nghiệp về công tác SXSH. Phòng SXSH của Trung tâm được biên chế 04 cán bộ chuyên trách có trình độ đại học với các nghiệp vụ chuyên môn khác nhau để triển khai kế hoạch SXSH hàng năm của tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hàng năm, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về SXSH do Cục Công nghiệp địa phương tổ chức, đồng thời tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý về SXSH, quản lý về năng lượng của các Sở, ban ngành, các huyện thị và các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên đjia bàn tỉnh Đồng Nai.

Kết quả những đề án lớn

Đề án Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH

Trong giai đoạn 2010-2015, Sở Công Thương Đồng Nai đã thực hiện hàng loạt những hội nghị tập huấn và đào tạo sản xuất nhằm nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng cho SXSH trong công nghiệp. Đây cũng chính là mục tiêu của đề án “Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp” mà Sở Công Thương Đồng Nai đã đề ra ngay từ khi Chiến lược được bắt đầu. Trog năm 2012, Sở Công Thương đã triển khai thêm một số nhiệm vụ mới như thành lập Phòng SXSH đặt tại Trung tâm tư vấn công nghiệp thuộc Sở Công Thương, nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp về tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững. Tiếp đó, năm 2013, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về SXSH thông qua đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà với số lượng 03 chương trình, tổ chức được 2 lớp SXSH và 3 lớp tiết kiệm năng lượng hiệu quả với khoảng 500 học viên tham dự.

Năm 2014, Sở Công Thương đã nâng mức độ tuyên truyền lên một bậc là biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH lồng ghép với chương trình sử dụng điện, tiết kiệm năng lượng, thu CD để phát trên đài phát thanh các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà, biên soạn chương trình tuyên truyền về SXSH đặt in trên Bản tin Khu công nghiệp Đồng Nai, quay video các chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về SXSH phát định kỳ trên Đài truyền hình Đồng Nai… Năm 2015, Sở Công Thương Đồng Nai tiếp tục nhân rộng hơn nữa hoạt động tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất thực tế của doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân gây thất thoát nguyên, nhiên liệu và năng lượng để từ đó đề ra các giải pháp SXSH, đề ra kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Dự kiến lập báo cáo đánh giá  SXSH 03 đề tài, đồng thời thành lập mang lưới cộng tác viên về SXSH từ tỉnh đến các huyện thị, các ban quản lý khu công nghiệp và các doanh nghiệp.

Đề án xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử

Năm 2014, Sở Công Thương Đồng Nai đã chỉ đạo Trung tâm Tư vấn công nghiệp xây dựng website để tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước về SXSH đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay Trung tâm tư vấn công nghiệp đang vận hành trang website về SXSH: www.tuvancongnghiepdongnai.gov.vn. Phòng SXSH đã phân công cán bộ phụ trách, xây dựng và duy trì hoạt động trang website chuyên ngành, kết nối với công thông tin điện tử của tỉnh và kết nối với các trang website về SXSH và sự dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các tỉnh trong toàn quốc.

Đề án “Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp”

Năm 2011 Sở Công Thương đã tiến hành hỗ trợ 03 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lập báo cáo đánh giá SXSH. Năm 2014, Sở Công Thương đã tiến hành hỗ trợ 05 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lập báo cáo đánh giá SXSH.

Những khó khăn và thuận lợi 

Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch SXSH trong công nghiệp đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thu được những kết quả khả quan, nâng cao được nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý về SXSH của các sở, ban ngành, huyện thị và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo được điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng các quy trình SXSH, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người và đảm bảo phát triển bền vững.

Có được những điều này là do những năm qua, Sở Công Thương Đồng Nai luôn nhận được sự quan tâm, sự hỗ trợ tích cực và chỉ đạo kịp thời của Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương và UBND tỉnh; sự phối hợp hỗ trợ của các Sở, ban ngành để thực hiện tốt các kế hoạch đề ra hàng năm. Đồng thời, qua thời gian tuyên truyền về lợi ích của SXSH, đa số doanh nghiệp đã nhận biết được tầm quan trọng của việc thực hiện SXSH, đã tích cực phối hợp trong quá trình triển khai kế hoạch hàng năm. Cũng như các tỉnh, thành khác, bên cạnh các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện SXSH thì ở Đồng Nai vẫn còn một số doanh nghiệp chưa quan tâm và hiểu biết về SXSH. Nguồn kinh phí để triển khai kế hoạch SXSH hàng năm còn hạn hẹp nên công tác triển khai còn chậm, chủ yếu mới thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động, mục tiêu đạt được chưa cao. Do vậy, kết quả “Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp” còn rất khiêm tốn.

Không thể không nhắc tới một vướng mắc nữa là công tác tiếp cận với các doanh nghiệp để tuyên truyền về chủ trương, chính sách  hỗ trợ về SXSH còn gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp ngại cung cấp thông tin do nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, Sở Công Thương Đồng Nai đề nghị Bộ Công Thương mở thêm lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về SXSH để có thể hỗ trợ tốt công tác đánh giá nhanh, đề ra giải pháp khả thi cho các doanh nghiệp.

Theo Hoàng Quân – Bản tin Công nghệ xanh