Công nghiệp Phú Thọ: Xanh, sạch, thân thiện môi trường

Là một trong những tỉnh triển khai SXSH tương đối sớm, ngành công nghiệp Phú Thọ đã đạt được nhiều thành quả trong lĩnh vực này, góp phần phát triển ngành công nghiệp theo hướng xanh, sạch, thân thiện môi trường.

Tăng hiệu quả sản xuất

Nhận thức được tầm quan trọng của SXSH, nên trong những năm qua, Phú Thọ đã tích cực triển khai phổ biến, thông tin tuyên truyền về áp dụng SXSH trên phạm vi toàn tỉnh. Trong đó đặc biệt tập trung vào các điểm nóng về môi trường, mà tại đó, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có tác động xấu đến điều kiện sống và làm việc của người lao động và cộng đồng dân cư. Mục tiêu của các giải pháp là nhằm cải thiện chất lượng môi trường, tăng hiệu quả sản xuất, đảm bảo sức khoẻ của người dân, người lao động trong và xung quanh các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, các dự án về SXSH đã giúp các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh đánh giá được thực trạng sản xuất của đơn vị mình, đồng thời hoạch định phương hướng để giải quyết những bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó xây dựng, thiết lập phương pháp luận và hạ tầng SXSH để khắc phục những rào cản, đưa kế hoạch hành động quốc gia về SXSH vào hoạt động. Bên cạnh đó, thắt chặt các quản lý nội vi và xây dựng cơ chế tổ chức, cũng như mạng lưới các hoạt động về SXSH nhằm giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh và bảo vệ môi trường.

Thông qua các dự án trình diễn được giới thiệu, các doanh nghiệp sẽ được thấy làm thế nào để cải thiện tình hình với chi phí thấp mà hiệu quả cao, đó là nhờ áp dụng các giải pháp SXSH phù hợp. Trong những năm qua, ngành Công Thương Phú Thọ đã lựa chọn 13 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp để triển khai các mô hình trình diễn và đem lại một số kết quả đáng ghi nhận. Có thể kể ra đây một số ví dụ điển hình.

Công ty CP Việt Vương

Kết quả đánh giá nhanh cho thấy, trong sản xuất từ trước đến nay, hệ thống mạ kẽm của Công ty cho chất lượng không cao, sơn phủ không đều; môi trường khí thải, bụi và nước thải công nghiệp không đảm bảo tiêu chuẩn. Sau khi được tư vấn và áp dụng các giải pháp SXSH đã giảm tiêu hao nguyên liệu (axit) và nâng cao chất lượng sản phẩm mạ, cho sản phẩm đều; hệ thống máy hút bụi, trang thiết bị cho hệ thống xử lý nước thải công nghiệp được lắp đặt, đảm bảo chất lương khí thải, môi trường công nghiệp, đầu ra nước thải đảm bảo tiêu chuẩn.

Công ty CP Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Sau khi khảo sát, đội SXSH nhận thấy, hệ thống rửa chai cho chất lượng không đồng đều nên vẫn xảy ra hiện tượng chai không được làm sạch triệt để; hệ thống hút mùi ở khu vực nấu và sang chiết không đảm bảo; không tuần hoàn được lượng nước thải sản xuất do hệ thống tháp giải nhiệt hoạt động không hiệu quả. Sau khi được tư vấn và áp dụng các giải pháp SXSH, hệ thống rửa chai đã cho sản phẩm đều, sạch triệt để; mùi ở khu vực nấu và sang chiết được đảm bảo, tuần hoàn và tận thu 95% lượng nước thải sản xuất, hiệu quả sản xuất kinh doanh nâng lên rõ rệt.

Công ty CP Giấy Phong Châu

Trước khi áp dụng SXSH, nguyên liệu đầu vào của Công ty có chất lượng thấp do bị ẩm ướt và nhiều mùn, hiệu quả sản xuất không cao; hệ thống thu gom xử lý nước thải và đặc biệt màu nước thải không đạt tiêu chuẩn. Sau khi được tư vấn và áp dụng các giải pháp SXSH, Công ty đã giải quyết được khâu nguyên liệu, khu vực kho chứa nguyên liệu cho chất lượng nguyên liệu đầu vào cao, hiệu quả sản xuất tăng. Hệ thống xử lý nước thải được cải thiện, màu nước thải được đảm bảo…

Duy trì SXSH

Từ kết quả thu được của một số ví dụ điển hình trên có thể khẳng định, qua triển khai thực hiện việc áp dụng khoa học công nghệ, áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn vào sản xuất của các doanh nghiệp, nhân thức của các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cộng đồng về tầm quan trọng của việc thực hiện áp dụng SXSH đã được nâng cao. Các doanh nghiệp đã nhận thấy lợi ích của việc áp dụng SXSH không chỉ bảo vệ môi trường trong từng khu vực của các doanh nghiệp, đảm bảo an toàn môi trường cho người lao động, mà con hạn chế các nguồn gây ô nhiễm tác động tới môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các doanh nghiệp sau khi áp dụng các giải pháp SXSH đã thu được những hiệu quả tích cực như giảm tiêu hao nhiên liệu, năng lượng, phân loại xử lý giảm thiểu ô nhiễm ngay tại nguồn phát sinh nên nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất. Điều này đồng nghĩa với việc tăng tính cạnh tranh của sản phẩm và khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững.

Để duy trì, nâng cao hiệu quả của việc áp dụng các giải pháp về khoa học công nghệ trong sản xuất công nghiệp, tới đây rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành trong việc đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học công nghệ. Đặc biệt cần tập trung khắc phục một số tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH của tỉnh Phú Thọ.

Theo Bản tin Công nghệ xanh