Điều phối viên Quỹ Tín dụng xanh (GCTF) trả lời phỏng vấn tạp chí Thời báo Kinh tế Việt Nam (VET)

Bà Nguyễn Lê Hằng, đến từ Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam – Điều phối viên Quỹ Uỷ thác Tín dụng xanh (GCTF) trả lời phỏng vấn tạp chí Thời báo Kinh tế Việt Nam (VET) về tăng trưởng tín dụng xanh và tương lai phát triển của mô hình này tại Việt Nam.

IMG_5107

 

 • Bà đánh giá thế nào về phát triển tăng trưởng xanh dưới dạng các chính sách và những khó khăn có thể gặp phải tại Viêt Nam?

Tín dụng xanh là một chính sách của ngành tài chính ngân hàng nhằm hỗ trợ các hoạt động đầu tư kinh doanh có tác động tích cực tới chất lượng môi trường. Vì vậy tín dụng xanh góp phần mang tới cho xã hội những lợi ích to lớn cả về tăng trưởng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân cũng như bảo vệ môi trường.

Vấn đề tín dụng xanh được nhiều nước trên thế giới đặc biệt quan tâm từ nhiều năm nay. Sản phẩm tín dụng xanh của các ngân hàng thường hướng vào các dự án tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và công nghệ sạch. Các lĩnh vực ưu tiên này tùy thuộc vào chính sách tín dụng xanh ở từng quốc gia và khu vực.

 • Mô hình tín dụng xanh hiện đang được phát triển như thế nào tại Việt Nam? Tiêu chuẩn như thế nào để một dự án có thể nhận được hỗ trợ từ GCTF? 

Trách nhiệm của ngành ngân hàng là giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết và cấp vốn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Do đó, nếu các ngân hàng có những yêu cầu nhất định đối với các dự án vay vốn khi thực hiện phải bảo đảm những quy định về môi trường và an sinh xã hội thì sẽ góp phần hạn chế các dự án gây ô nhiễm, gây ảnh hưởng xấu đến người dân và khuyến khích các doanh nghiệp hướng tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh sạch, an toàn hơn. Tuy nhiên, cho đến trước khi có Nghị định 03 thì hầu hết các ngân hàng trong nước chưa quan tâm nhiều tới tiêu chí bảo vệ môi trường khi xem xét phê duyệt các dự án nào vay vốn của doanh nghiệp.

Hiện đã có một số tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam như Ngân hàng thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) đã có bộ tiêu chuẩn về môi trường, xã hội mà các dự án và đối tác vay vốn hoặc tư nhân tài trợ phải tuân theo.

Để lựa chọn một dự án được hỗ trợ tài chính theo dòng tín dụng xanh của GCTF, có một số tiêu chí được đưa ra đối với doanh nghiệp liên quan quy mô, loại hình, ngành nghề doanh nghiệp, loại dự án, chỉ số môi trường của dự án. Các doanh nghiệp cần tham khảo các lựa chọn công nghệ để có thể đề xuất một phương án phù hợp nhất với quỹ (1 chỉ số về tác động môi trường sau dự án đầu tư được đánh giá đạt giảm ít nhất 30% so với hiện tại).

 • Xin bà chia sẻ thêm về những thành quả mà GCTF đã đạt được trong quá trình hoạt động tại Việt Nam? GCTF gặp những khó khăn gì trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp không

Quỹ Ủy thác tín dụng xanh (GCTF) do Chính phủ Thụy Sĩ (SECO) thành lập ở Việt Nam nhằm hỗ trợ các DN đầu tư các công nghệ sản xuất có hiệu suất cao và thân thiện với môi trường. Được thành lập vào cuối 2007, đây là một trong những hoạt động tín dụng xanh đầu tiên ở Việt Nam nhằm tới ngành sản xuất công nghiệp và một số ngành dịch vụ để đầu tư phát triển gắn liền với bảo vệ môi trường.Bên cạnh đó, GTF cũng có mong muốn quan trọng là hỗ trợ các ngân hàng thương mại thấy được sự cần thiết để phát triển một loại hình sản phẩm tín dụng mới dành cho khối doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy cũng có một số khó khăn nhất định, ví dụ: khả năng tiếp cận thông tin và chính sách (tài chính và công nghệ) của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế; một số doanh nghiệp tiếp cận với Quỹ nhưng lại không được Ngân hàng phê duyệt khoản vay vì nợ xấu, v.v…

 • Theo bà, tín dụng xanh liệu có phải mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam không? Tại sao? 

Theo ý kiến cá nhân tôi thì tín dụng xanh là một công cụ để giúp tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững.

Đặc thù của rất nhiều doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay là vẫn vận hành nhiều công nghệ thiết bị cũ, vừa tiêu hao nhiều tài nguyên đồng thời gây phát thải tác động xấu tới môi trường. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với các DN để đổi mới trang thiết bị theo hướng thân thiện với môi trường hơn chính là mức đầu tư cần thiết thường khá cao. Phần lớn các DN vừa và nhỏ ở Việt Nam thường gặp khó khăn về vốn và không đủ tài sản thế chấp để tiếp cận được với nguồn cho vay tín dụng tại các NH. Khó khăn này đã làm DN giảm động lực đổi mới công nghệ nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất và giảm tác động môi trường. Khi ngân hàng triển khai dòng tín dụng xanh thì rào cản này sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều.

 • Bà nhận xét như thế nào về các chính sách hỗ trợ tín dụng xanh? 

Để đẩy mạnh phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam cần có sự vào cuộc của cả cơ quan quản lý là Ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng và đặc biệt cần tăng cường nhận thức cho doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, đặc biệt là quan điểm “một mũi tên trúng 2 đích” nghĩa là có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường mang lại các lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp chứ không đơn thuần là tăng gánh nặng chi phí. Do đó, cần tăng cường năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho nhóm các chuyên gia tư vấn kỹ thuật; tăng cường năng lực xem xét thẩm định các dự án tăng trưởng xanh cho khối NH; tăng cường sự kết nối giữa 3 khối trên với sự gắn kết và thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước.

 • Bà dự đoán như thế nào về sự phát triển tín dụng xanh trong 3 năm tới đây?

Với chỉ thị 03 đã đi vào thực thi, cũng như các dự thảo chính sách, chiến lược, chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu thụ bền vững, bảo vệ môi trường hay phát triển bền vững đang được xây dựng và sớm đi vào thực tiến thì Tín dụng xanh là một công cụ tài chính không thể thiếu trong giai đoạn phát triển tới đây của đất nước.

Theo Tạp chí Thời báo Kinh tế Việt Nam

Source: gctf.vn

Thông qua Tuyên ngôn Davos về Thúc đẩy Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất Sạch hơn (RECP) tại các nước đang phát triển

Davos (Thụy Sĩ), 12-16 tháng 10 năm 2015 – Hội thảo mạng lưới toàn cầu về Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất Sạch hơn được tổ chức dưới sự phối hợp của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp Quốc (UNIDO) và chương trình Môi trường Liên hợp Quốc (UNEP). Các thành viên trong mạng lưới đã thông qua Bản tuyên ngôn về Thúc đẩy Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất Sạch hơn (RECP) tại các nước đang phát triển.

davos-big

 

Bản tuyên ngôn kêu gọi việc thúc đẩy, lồng ghép và nhân rộng RECP để hỗ trợ chương trình nghị sự 2030 cho Phát triển Bền vững. Hơn thế, bản tuyên ngôn kêu gọi việc đẩy mạnh hoạt động và vai trò của mạng lưới toàn cầu về RECP (RECPnet), và khuyến khích các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, học viên và các tổ chức dân sự xã hội tham gia vào RECPnet nhằm nỗ lực hành động vì mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc áp dụng, thực hiện RECP nhanh chóng và rộng khắp.

Hội nghị đã giới thiệu các hoạt động trong 20 năm cung cấp dịch vụ RECP trong công nghiệp tại các khu vực trên thế giới và giải quyết các chủ đề bao gồm sản xuất các-bon thấp, quản lý hóa chất an toàn, tài nguyên nước, khu công nghiệp sinh thái, quản lý rác thải và lồng ghép vấn đề giới. Bên cạnh việc đánh giá hiện trạng của RECP, hội nghị đã xác định những chuyên đề đang được quan tâm và đối tác tiềm năng trong các tổ chức phát triển ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Hội nghị thu hút khoảng 200 người tham dự từ hơn 60 quốc gia, từ những cán bộ chính phủ cấp cao, những chuyên gia quốc tế hàng đầu vể RECP, các đại diện của các tổ chức tài chính phát triển, cùng với các chuyên gia RECP từ các việc nghiên cứu và học viện.

Trong số những người tham gia hội nghị có Janez Potocnik, Đồng chủ tịch của Hội đồng tài nguyên quốc tế và cựu Ủy viên châu Âu về môi trường; Mariano Castro, Thứ trưởng Bộ quản lý môi trường, Peru; Bruno OBERLE, Giám đốc Văn phòng Liên bang về Môi trường, Thụy Sĩ; Rolph Payet, Thư ký điều hành cho các Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm; Helge Wendeberg, Tổng Giám đốc, quản lý nước và bảo tồn tài nguyên, Bộ Liên bang về Môi trường, bảo tồn thiên nhiên, xây dựng và an toàn hạt nhân, Đức; Jutta Emig, Unit Head, quốc tế An toàn hóa chất và Hóa học bền vững, Bộ Liên bang về Môi trường, bảo tồn thiên nhiên, xây dựng và an toàn hạt nhân, Đức; Walker Smith, Giám đốc, Văn phòng Nội vụ toàn cầu và chính sách, Hoa Kỳ Cơ quan Bảo vệ môi trường; và Viera Feckova, Giám đốc Chương trình châu Âu và Trung Á, Tổng công ty Tài chính Quốc tế.

Hội nghị cũng đã thông qua chiến lược hoạt động cho RECPnet trong giai đoạn hậu năm 2015.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Petra Schwager

Cán bộ Phát triển Công nghiệp

Bộ phận Hiệu quả Tài nguyên Công nghiệp

p.schwager@unido.org

(Nguồn: recpnet.org)

VNCPC Admin

Tuyên Ngôn Davos Về Thúc đẩy Hiệu Quả Tài Nguyên Và Sản Xuất Sạch Hơn Tại Các Nước đang Phát Triển
Tuyên Ngôn Davos Về Thúc đẩy Hiệu Quả Tài Nguyên Và Sản Xuất Sạch Hơn Tại Các Nước đang Phát Triển » Bài viết
Tuyên ngôn Davos về Thúc đẩy Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất Sạch hơn tại các nước đang phát triển.pdf
228.6 KiB
199 Downloads
Details

Chương trình kết nối mạng lưới SWITCH-ASIA: “Thúc đẩy sinh kế bền vững ở Châu Á thông qua sản xuất và tiêu dùng bền vững”

Từ 4-6 tháng 11 năm 2015 tại New Delhi (Ấn Độ), Liên minh Châu Âu thông qua Chương trình SWITCH-Asia đã tổ chức chương trình kết nối mạng lưới “Thúc đẩy sinh kế bền vững ở Châu Á thông qua Sản xuất và tiêu dùng bền vững”. Hơn 200 đại biểu từ hơn 17 nước Châu Á và các nước châu Âu bao gồm các đơn vị thực hiện dự án, các nhà làm chính sách từ các cơ quan của các nước, các chuyên gia đã tham gia vào sự kiện này.

SCP

Đại diện Chính phủ Ấn độ, Cơ quan hợp tác phát triển (Liên minh Châu Âu), UNEP cùng thực hiện nghi thức thắp đèn dầu khai mạc Hội nghị

Trong ba ngày làm việc các đại biểu đã được trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với các đại diện thực hiện các chương trình từ các nước châu Á khác nhau với các chủ đề:

 • Sinh kế và giảm nghèo: Đây là chương trình do EuropeAid tài trợ với mục tiêu giảm nghèo và cải thiện sinh kế. Năm 2015 đã được chọn là năm Châu Âu giành cho các mục tiêu phát triển nhằm nâng cao các hoạt động hỗ trợ của Châu Âu để thúc đẩy phát triển toàn cầu. Các đại biểu sẽ thảo luận để thúc đẩy Sản xuất và tiêu thụ bền vững (SCP), thực hiện các dự án xóa đói giảm nghèo ở các đô thị cũng như vùng nông thôn.
 • Các tác động của Chương trình Switch Asia trong hỗ trợ hình thành các chính sách: Phần này do Hợp phần hỗ trợ chính sách khu vực SWITCH-Asia Regional Policy Support Component (RPSC) do Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) thực hiện để đánh giá khuynh hướng chính sách từ cấp độ toàn cầu tới khu vực và cơ hội thực hiện SCP trong khu vực Châu Á hướng tới Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.
 • Tác động của SCP đến giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu: Trong phần này các đại biểu sẽ được chia sẻ những thông tin mới nhất về biến đổi khí hậu ở Châu Á cũng như các ví dụ rất cụ thể về các công nghệ sử dụng ít các bon quy mô nhỏ được thực hiện trong các dự án do SWITCH-Asia tài trợ.
 • Thúc đẩy SCP trong giáo dục, đào tạo và chuyển giao các kỹ năng.

SCP1

 

Đại diện dự án GetGreen Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với các đại biểu quốc tế

Phía Việt Nam có đại diện của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài Nguyên Môi trường) và hai dự án Sống xanh Việt Nam (GetGreen) do TU Delft cùng VNCPC, AITVN thực hiện và Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững (SUPA) do VNCPC, WWF và VASEP thực hiện. Trong đó dự án GetGreen được lựa chọn để chia sẻ kinh nghiệm trong việc thay đổi thói quen người tiêu dùng hướng đến phát triển bền vững.

 

Kết thúc Hội nghị, đại diện cơ quan tài trợ Chương trình Switch Asia là Liên minh Châu Âu đã đánh giá rất cao hiệu quả của chương trình với 80 dự án đã được tài trợ. EU cũng đã gia hạn chương trình cho giai đoạn II từ năm 2014 – 2020 với cam kết tài trợ lên tới hơn 120 triệu euro.

 

Các dự án do EU tài trợ thông qua chương trình Switch Asia từ 2007 – 2014.

 

Nước thực hiện dự án Tên dự án Năm thực hiện Cơ quan thực hiện
Việt Nam “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nâng cao hiểu biết và thực hiện CSR nhằm tăng cường liên kết với chuỗi cung ứng toàn cầu trong sản xuất bền vững” – CSR Vietnam 2/2019-4/2013 Chủ trì:UNIDOThực hiện: VCCI, LEFASO, Eurocham VN, VITAS, VEIA, ILSSA,….
Việt Nam Thúc đẩy sử dụng Năng lượng hiệu quả và tiết kiệm thông qua hỗ trợ Phát triển các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (MEET – BIS) 4/2009-9/2013 Chủ trì:ETC Hà LanThực hiện:

RCEE, VCCI,…

Việt Nam Sống và làm việc bền vững ở Việt Nam (GetGreen) 4/2012-3/2015 Chủ trì:TU Delft Hà LanThực hiện:

VNCPC, AITVN

Việt Nam Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững ở Việt Nam 4/2013-3/2017 Chủ trì:VNCPCThực hiện:

VASEP, WWF Áo, WWF VN

Việt Nam, Lào, Campuchia Đổi mới sản phẩm bền vững ở Việt Nam, Lào, Campuchia 4/2010-9/2014 Chủ trì:TU Delft Hà LanThực hiện:

VNCPC, AITVN, LNCCI, CCPO, UNEP

Việt Nam, Lào, Campuchia Thiết lập hệ thống sản xuất mây bền vững ở VN, Lào, Campuchia 1/2009-12/2011 Chủ trì:WWF ÁoThực hiện:

VNCPC, LNCCI, AAC.

Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội thăm và làm việc với Đại học Cần Thơ và dự án SUPA

Nhân dịp đánh giá, rà soát kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Cần Thơ từ 2013-2015, PGS.TS Hoàng Minh Sơn (Hiệu trưởng Trường ĐHBKHN) đã có dịp thăm và làm việc với dự án SUPA đang triển khai tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ 29-30/9/2015.

Đi cùng đoàn còn có PGS. Nguyễn Phú Khánh (Trưởng phòng HTQT), PGS Trương Việt Anh (Phó Phòng HCTH), TS Nguyễn Trung Dũng (Tổng Giám đốc BKHoldings). Ông Lê Xuân Thịnh (Phó GĐ Trung tâm Sản xuất sạch hơn VN – VNCPC thuộc hệ thống BKHoldings) đã giới thiệu với đoàn thăm quan một doanh nghiệp điển hình hiện đang áp dụng công nghệ mới do nhóm chuyên gia của VNCPC kết hợp với Khoa Thủy sản – Đại học Cần Thơ triển khai tại đây trong khuôn khổ dự án “Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững – SUPA do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Supa1

PGS Hoàng Minh Sơn thăm vùng dự án

Supa2

Tìm hiểu nhu cầu chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp

Tại buổi làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ có đại diện là PGS Hà Thanh Toàn (Hiệu trưởng), PGS Lê Việt Dũng (Hiệu phó) cùng các Thầy, Cô phụ trách các phòng ban liên quan. Hiệu trưởng hai trường đã nghe Ông Lê Xuân Thịnh trình bày tóm tắt giới thiệu dự án SUPA, kết quả đạt được sau hai năm thực hiện và các khuyến nghị. Sau đó PGS Dương Nhựt Long (Trưởng Bộ môn thủy sản nước ngọt – Khoa Thủy sản – ĐHCT) trình bày các nghiên cứu đã đạt được khi triển khai tại doanh nghiệp và kế hoạch xây dựng Trang trại mẫu do dự án SUPA tài trợ.

Supa3

Lãnh đạo hai trường đang nghe báo cáo tổng kết các hoạt động hợp tác 

Supa4

Đại học BKHN tặng quà cho ĐH Cần Thơ

Hiệu trưởng hai trường đã đánh giá cao nỗ lực của các đối tác tham gia thực hiện dự án và thể hiện sự hợp tác tốt đẹp giữa hai trường đại học. Với thế mạnh của mình, hai trường cam kết tiếp tục hỗ trợ hợp tác trong các nghiên cứu, đào tạo, trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ, cùng nhau xây dựng và thực hiện các chương trình dự án phục vụ phát triển khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Theo VNCPC

Xuất khẩu cá tra sang EU: Tăng cường “kéo” thị trường và “đẩy” doanh nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2015, giá trị xuất khẩu cá tra ước đạt 750 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Châu Âu  đạt 142,6 triệu USD, giảm 17,6% và chiếm 19% tổng giá trị xuất khẩu.

Xuất khẩu cá tra sang EU: Tăng cường “kéo” thị trường và “đẩy” DN
Bà Lê Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Xúc tiến Thương mại thuộc Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng các Doanh nghiệp (DN) xuất khẩu cá tra cần nâng cao chất lượng sản phẩm, ghi nhãn và công khai chất lượng sản phẩm trên bao bì, đồng thời phát huy tối đa lợi ích các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển cá tra cho mục tiêu giảm giá thành sản xuất, hướng tới phát triển bền vững.
Xuất khẩu cá tra sang châu Âu sụt giảmViệc xuất khẩu cá tra sang thị trường châu Âu suy giảm trong thời gian gần đây, bên cạnh các yếu tố khách quan như đồng EUR hạ thấp kỷ lục so với đồng USD, kinh tế châu Âu khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu thì nguyên nhân chính là bị ảnh hưởng do sự cạnh tranh quyết liệt của DN các nước khác.

Cùng với đó, các sản phẩm cá tra của Việt Nam còn đơn điệu, chưa đa dạng chủng loại dẫn đến không gây hấp dẫn và thu hút người tiêu dùng.

Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này được lý giải là do những yếu kém nội tại của ngành cá tra Việt Nam như công nghệ chế biến lạc hậu, sản phẩm xuất đi chủ yếu là sản phẩm thô, sơ chế; truyền thông, tiếp thị sản phẩm còn yếu,…

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cá tra Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội phát triển bền vững tại thị trường châu Âu nếu như khắc phục được những điểm yếu thực tại nói trên. Các chuyên gia thuộc Dự án Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững tại Việt Nam (SUPA) cho biết, người tiêu dùng châu Âu vẫn ưa chuộng cá tra do dinh dưỡng cao, thơm ngon, không có xương ngang, dễ chế biến và giá bán phù hợp.

Tăng cường“kéo” thị trường và “đẩy” DN

Chuyên gia Lê Xuân Thịnh đến từ Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC), cơ quan điều phối chương trình SWITCH-Asia nhằm phát triển Dự án SUPA cho rằng, cần phải tăng cường “kéo” thị trường và “đẩy” DN.

Ông Thịnh lý giải, “kéo” thị trường ở đây tức là việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, marketing, phát triển trung tâm thông tin và quảng bá thủy sản Việt Nam ở nước ngoài.

Còn “đẩy” DN là các DN cần phải nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm; cắt giảm chi phí giá thành sản xuất để tăng tính cạnh tranh thông qua tối ưu hóa quá trình sản xuất, áp dụng công nghệ mới. Ghi nhãn và công khai minh bạch chất lượng sản phẩm trên bao bì. Đồng thời phát huy tối đa lợi ích các chương trình, dự án hỗ trợ cho mục tiêu giảm giá thành sản xuất, hướng tới phát triển bền vững..

Ông Thịnh cho biết, thời gian qua, Dự án SUPA đã hỗ trợ rất tích cực trong việc “kéo” thị trường và “ đẩy” DN.

Cụ thể, Dự án SUPA đã có những báo cáo thị trường tiềm năng cho cá tra Việt Nam ở các nước châu Âu, đồng thời, làm việc với các nhà bán lẻ, nhập khẩu và phân phối của châu Âu để tìm hiểu nhu cầu và quảng bá cá tra Việt Nam; hỗ trợ 12 DN tham dự Hội chợ thủy sản Brussels trong 2 năm 2014 và 2015.

Dự án SUPA cũng nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật cho vùng nuôi, tập huấn, chuyển giao công nghệ cho hơn 200 hộ ở An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ. Bên cạnh đó, cũng lựa chọn 54 DN chế biến để đánh giá chi tiết, qua đó, hỗ trợ đổi mới và phát triển sản phẩm bền vững.

Góp ý về việc “kéo” thị trường, ông Alfons Van Duijvenbode đến từ Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển (CBI Hà Lan) cho rằng, muốn tăng niềm tin của người tiêu dùng tại châu Âu về các món ăn từ cá tra, các DN Việt Nam cần phải xây dựng chiến lược tuyên truyền marketing, với nhiều hình thức khác nhau.

Các DN phải phát triển những giá trị thương hiệu và xác nhận giá trị cá tra như một món ăn lý tưởng, dễ chế biến, là sự lựa chọn lành mạnh và có trách nhiệm, là món nên ăn hàng ngày.

Bên cạnh đó, việc hợp tác với các nhà nhập khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, đảm bảo sự minh bạch và uy tín cũng là những yếu tố giúp DN xuất khẩu cá tra mở rộng thị phần.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

VNCPC tham gia Vietfish 2015 – Hội chợ chuyên ngành thuỷ sản lớn nhất khu vực Đông Nam Á

Dự án “Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững tại Việt Nam – SUPA” do EU tài trợ với các đối tác thực hiện là Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC), Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), WWF-Việt Nam WWF-Áo thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy nền sản xuất cá tra Việt Nam phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

IMGP1955

Hội chợ triển lãm Vietfish 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 24-26/08/2015, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh diễn ra Hội chợ chuyên ngành thuỷ sản lớn nhất khu vực Đông Nam Á với hơn 200 đơn vị triển lãm trong và ngoài nước. Dự án SUPA đã tham gia Hội trợ Vietfish 2015 và có gian hàng tại đây nhằm quảng bá các thông tin về hoạt động và kết quả của dự án đến các doanh nghiệp.

DSC_2996

Gian hàng triển lãm của Dự án SUPA tại Vietfish 2015

Trong Hội chợ lần này, dự án SUPA phối hợp cùng VASEP tổ chức Hội thảo “Chất lượng và thị phần cá tra tại EU” vào chiều ngày 24/08 nhằm tăng cường các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ cá tra bền vững tại thị trường Châu Âu với các nội dung hướng tới sản phẩm cá tra chất lượng cao hơn, chuỗi cung cấp cá tra bền vững, xu hướng tiêu thụ cá tra ở Châu Âu, cơ hội và thách thức đối với cá tra khi Việt Nam gia nhập các FTA thế hệ mới … với các diễn giả đến từ VASEP, Tổng cục Thuỷ sản (Bộ NN & PTNT), dự án SUPA, Seafood Connection, Trung tâm Xúc tiến nhập khẩu tử các nước đang phát triển (CBI), đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và đại diện doanh nghiệp.

DSC_2999

Hội thảo “Chất lượng và thị phần cá tra tại EU” do Dự án SUPA phối hợp với VASEP tổ chức vào chiều ngày 24/8/2015

Hội thảo đã thu hút hơn 100 đại biểu tham dự đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng cá tra (trại giống, trại nuôi, nhà máy thức ăn, nhà máy chế biến, kinh doanh – xuất nhập khẩu cá tra); các tổ chức, hiệp hội trong nước; các nhà nhập khẩu/bán lẻ đến từ Châu Âu và các cơ quan thông tấn/báo đài/truyền thông.

DSC_3002

Ông Lê Xuân Thịnh – Quản lý Dự án SUPA – trình bày nội dung “Hướng tới chuỗi cung cấp cá tra bền vững: cơ hội, thách thức và giải pháp”

 

Tại diễn đàn cũng có tham luận toàn Hội thảo về các khó khăn và thách thức trong sản xuất – xuất nhập khẩu cá tra vào Châu Âu cũng như đề xuất, kiến nghị các giải pháp.

DSC_3021

Nhóm chủ toạ phiên toạ đàm trao đổi và giải đáp các câu hỏi

Bên cạnh đó, đại diện dự án SUPA, phái đoàn Liên minh Châu Âu đã trao chứng nhận “Sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RE-CP)” cho 6 doanh nghiệp tham gia dự án và đạt kết quả tốt nhất.

DSC_3014

Ông Trần Văn Nhân – Giám đốc Trung tâm Sản xuất sạch hơn VN – đại diện cho dự án lên trao chứng nhận cho một doanh nghiệp 

Ngoài ra, trong khuôn khổ Vietfish 2015 còn diễn ra các Hội thảo như: Tôm outlook; Kênh bán lẻ nội địa và nhu cầu hàng thuỷ sản VN chất lượng cao; Kỹ thuật bảo quản duy trì độ tươi nhằm nâng cao giá trị gia tăng hàng thuỷ sản; Cải thiện bao bì đóng gói sản phẩm thuỷ sản theo hướng bền vững; Cơ hội cho ngành thuỷ sản khi gia nhập FTAs; Vận động chính sách VASEP 2015.

Theo VNCPC Admin

 

Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam tham gia Hội thảo giới thiệu Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp (KCN) sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam”

Với tư cách là một trong những đơn vị tư vấn tham gia thực hiện Dự án, Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) đã tham gia Hội thảo giới thiệu Dự án vào các ngày 6/8, 12/8 và 14/8/2015 được tổ chức lần lượt tại các tỉnh Ninh Bình, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Thông qua các hoạt động khảo sát và đánh giá sơ bộ ban đầu tại 3 KCN – gồm KCN Khánh Phú (Ninh Bình), KCN Trà Nóc 1&2 (Cần Thơ) và KCN Hoà Khánh (Đà Nẵng) được lựa chọn thí điểm triển khai chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái – được thực hiện trong tháng 7 vừa qua, PGS. TS. Trần Văn Nhân (giám đốc VNCPC) đã có bài trình bày về tiềm năng thực hiện nâng cao hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RECP) trong các doanh nghiệp tại đây. Kết quả đánh giá sơ bộ của đoàn chuyên gia VNCPC cho thấy toàn bộ các công ty được khảo sát đều có tiềm năng thực hiện cải thiện hiện quả sản xuất và chuyển đổi công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường. Mức tiết kiệm được ước tính như sau:

 • KCN Khánh Phú (8 doanh nghiệp được khảo sát): năng lượng 5-20%, nước 10-30%;
 • KCN Trà Nóc 1&2 (16 doanh nghiệp được khảo sát): điện 5-30%, nước 5-20%;
 • KCN Hoà Khánh (8 doanh nghiệp được khảo sát): năng lượng 5 – 10%, nước 3-5%;

Ngoài ra, các doanh nghiệp đều có cơ hội tiết kiệm nguyên vật liệu với mức độ phụ thuộc vào các ngành nghề khác nhau.

IMG-20150806-03313

PGS. TS Trần Văn Nhân – Giám đốc Trung tâm Sản xuất sạch hơn VN trình bày báo cáo sơ bộ về tiềm năng RECP của các doanh nghiệp trong buổi hội thảo tại Ninh Bình 06/08/2015 

Trong khuôn khổ Dự án, các doanh nghiệp tại đây khi đăng ký tham gia dự án sẽ được đào tạo về RECP, được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và nguồn vốn để đổi mới công nghệ nhằm tiết kiệm tài nguyên và giảm chất thải ra môi trường. Hỗ trợ từ Dự án được thực hiện theo quy trình toàn diện gồm: đánh giá hiện trạng, xác định tiềm năng và phương án chuyển đổi, lập hồ sơ vay vốn để tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính như Quỹ Ủy thác tín dụng xanh (bảo lãnh 50% và trả thưởng tới 25% vốn vay ) hoặc hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ Bảo vệ Môi trường, Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia với các dự án thay đổi công nghệ khả thi.

Mr. Dong_Can Tho-1

Ông Trần Duy Đông phát biểu khai mạc Hội thảo tại thành phố Cần Thơ ngày 12/08/2015

Tại các Hội thảo, ông Trần Duy Đông – Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời là Giám đốc Quốc gia của Dự án đã có lời phát biểu khai mạc và khẳng định “ Với cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tiếp cận với các công nghệ sản xuất tiên tiến và các nguồn tài chính ưu đãi, thực hiện chuyển đổi với chi phí hợp lý, Dự án hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tăng doanh thu gắn với phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập hiệu quả”.

Tiếp theo phiên khai mạc, tại Ninh Bình, ông Nguyễn Ngọc Thạch – Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có lời phát biểu chào mừng Hội thảo. Tại Cần Thơ, ông Trần Minh Kiệt – Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN và Khu Chế xuất thành phố Cần Thơ đã phát biểu chào mừng Hội thảo và đánh giá “các hỗ trợ của dự án dành cho các doanh nghiệp trong tỉnh để cải thiện sản xuất, được hỗ trợ về vốn ưu đãi để đổi mới công nghệ là kịp thời và cần thiết cho các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay”. Tại Đà Nẵng, ông Lê Hoàng Đức – Phó ban Quản lý các KCN và Khu Chế xuất thành phố Đà Nẵng cũng có lời phát biểu chào mừng Hội thảo và cho rằng việc lựa chọn KCN Hòa Khánh của Đà Nẵng làm mô hình thí điểm là rất hữu ích cho các doanh nghiệp tại đây.

IMG_2793

Ban Chủ toạ Hội thảo tại Đà Nẵng ngày 14/8/2015 

Tại hội thảo, ông Heinz Leuenberger – Cố vấn trưởng kỹ thuật của Dự án đã có bài thuyết trình giới thiệu Dự án, mô tả các hoạt động và lợi ích Dự án sẽ mang lại cho sự phát triển các KCN nói chung và doanh nghiệp trong KCN nói riêng.

IMG_2788

Ông Heinz Leuenberger – Cố vấn trưởng Dự án trong bài phát biểu tại hội thảo ở Đà Nẵng 14/08/2015

Trong phần giới thiệu về cơ chế tài chính xanh cho các hoạt động đầu tư công nghệ sạch và phát thải ít các bon dành cho các doanh nghiệp trong KCN, TS. Nguyễn Đình Chúc – Phó Viện trưởng Viện Phát triển bền vững vùng nhận định “Một trong những khó khăn cơ bản mà các doanh nghiệp trong nước gặp phải là tiếp cận tín dụng, đặc biệt là tín dụng cho các khoản đầu tư vào công nghệ do hạn chế trong năng lực lập hồ sơ kỹ thuật và tài chính. Cơ chế hỗ trợ của Dự án sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản chi phí để đầu tư cho sản xuất và cải thiện công nghệ. Đây là lợi thế nổi trội mà các doanh nghiệp tham gia Dự án có được khi tiếp cận các nguồn tài chính ưu đãi từ Dự án”.

Kết thúc chương trình Hội thảo buổi sáng, đoàn chuyên gia và đại diện Ban quản lý Dự án đã có buổi làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp gồm: Nhà máy Kính nổi Tràng An – Chi nhánh công ty TNHH Dương Giang (KCN Khánh Phú); Công ty Thuỷ sản Quang Minh, Công ty Thuỷ sản Phương Đông và Công ty TNHH Thái Sơn(Khu CN Trà Nóc 1); Công ty Thép Việt Mỹ và Nhà máy Giấy Tân Long (Khu CN Hoà Khánh) vào buổi chiều cùng ngày. Các doanh nghiệp đều bày tỏ sự quan tâm đến Dự án và một số công ty đã đăng ký tham gia ngay sau buổi làm việc cũng như cam kết sẽ tích cực phối hợp với bên Dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UNIDO và các cơ quan liên quan hy vọng kết quả của Dự án sẽ góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ và cải thiện môi trường tại các KCN, đồng thời, là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà tài trợ tiếp tục nhân rộng mô hình KCN sinh thái trên cả nước.

Theo Admin VNCPC

Hội thảo giới thiệu Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp (KCN) sinh thái hướng đến mô hình KCN bền vững tại Việt Nam” tại các tỉnh Nình Bình, Cần Thơ và Đà Nẵng

Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” do UNIDO tài trợ không hoàn lại  từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) với tổng mức tài trợ lên tới 53 triệu USD.

Mục tiêu của Dự án là tăng cường chuyển giao, ứng dụng và phổ biến công nghệ và phương thức sản xuất sạch hơn để giảm thiểu chất thải nguy hại, phát thải khí nhà kính cũng như các chất gây ô nhiễm nước và phương thức quản lý tốt hóa chất tại các khu công nghiệp (KCN) ở Việt Nam.

Một chiếc xe của Xi măng duyên Hà rời Cảng Khánh Phú sau khi đã ăn đầy than

Hội thảo giới thiệu Dự án sẽ được tổ chức vào các ngày 6/8, 12/8 và 14/8/2015 lần lượt tại 3 tỉnh Ninh Bình, Cần Thơ và Đà Nẵng nhằm mục tiêu ra mắt dự án, cập nhật thông tin đến các cơ quan liên quan và doanh nghiệp tiềm năng tại 3 tỉnh trọng tâm, cũng như thông báo tiến độ thực hiện Dự án và các cơ chế hỗ trợ tài chính tham gia Dự án.

Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Giám đốc dự án sẽ chủ trì các Hội thảo. Thành phần tham dự Hội thảo bao gồm: Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý Dự án; các Sở, ban ngành, Ban quản lý các KCN và các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Ninh Bình, Cần Thơ và Đà Nẵng; Đại diện cơ quan quản lý và triển khai dự án cũng như các nhà tài trợ (UNIDO, SECO và GEF); Đại diện các Quỹ cam kết tham gia cho Dự án.

Là một trong những đơn vị thực hiện dự án, đại diện Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam sẽ trình bày tại hội thảo Báo cáo sơ bộ tiềm năng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp tại các KCN Khánh Phú – Ninh Bình, KCN Trà Nóc 1 & 2 – Cần Thơ và KCN Hoà Khánh – Đà Nẵng và giới thiệu trường hợp doanh nghiệp đổi mới thành công.

Đại diện Quỹ uỷ thác tín dụng xanh (GCTF) sẽ tham dự Hội thảo nhằm giới thiệu cơ chế hỗ trợ tài chính của Quỹ  tới các doanh nghiệp trong việc xúc tiến đầu tư đổi mới thiết bị/công nghệ theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất và đồng thời thân thiện với môi trường.

Ban Quản lý Dự án sẽ dành thời gian để trao đổi và làm việc trực tiếp tại một số doanh nghiệp tham gia Dự án.

Admin VNCPC

Thúc đẩy phát triển bền vững thị trường cá tra ở Châu Âu

Nhằm giúp các hộ nuôi, doanh nghiệp sản xuất và chế biến cá tra có cơ hội tìm hiểu về thị trường cá tra nước ngoài. Dự án “Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững tại Việt Nam – SUPA” tiếp tục hỗ trợ đoàn doanh nghiệp tham gia các hoạt động tại Hội chợ Thủy sản toàn cầu từ 21-23 tháng 5 năm 2015 tại Brussels (Vương quốc Bỉ).

Đoàn gồm đại diện các đơn vị tham gia dự án, bao gồm: Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC), Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam (WWF-VN) và Áo (WWF-Áo), đại diện 6 doanh nghiệp nuôi và chế biến cá tra và 1 đại diện của Hợp tác xã nuôi cá tra tại tỉnh An Giang.

5

 Các đối tác của dự án đang tiếp các nhà nhập khẩu cá tra ở Châu Âu

Năm 2014 dự án cũng đã tổ chức cho đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ và kết quả là hầu hết các doanh nghiệp đều có thêm khách hàng mới đến từ Châu Âu và một số quốc gia khác. Đặc biệt khi tham gia sự kiện, đại diện các doanh nghiệp đã được thăm quan một số siêu thị ở Bỉ để tìm hiểu về thị trường cũng như so sánh sản phẩm cá tra của Việt Nam so với các loại sản phẩm khác dưới sự hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài. Qua chuyến thăm quan, một doanh nghiệp đã ký kết trực tiếp bán hàng cho siêu thị và đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp cá tra Việt Nam bán hàng trực tiếp cho siêu thị không qua các đối tác nhập khẩu trung gian.

Mục đích của việc tham gia Hội chợ lần này đối với các Doanh nghiệp là được tận mắt thấy các sản phẩm thủy sản của các nước khác trên thế giới, các mô hình nuôi chất lượng, an toàn, các loại máy móc thiết bị hiện đại, trao đổi kinh nghiệm cũng như kết nối thị trường. Dự án SUPA cũng đã thuê một gian hàng phục vụ cho việc quảng bá thông tin và là nơi gặp gỡ trao đổi giữa các nhà buôn, nhà nhập khẩu và doanh nghiệp. Trong gian hàng cũng bố trí các túi đựng catalogue, tờ rơi, các chứng nhận của doanh nghiệp kèm theo đó là các đĩa CD giới thiệu về sản xuất và chế biến cá tra hướng đến việc phát triển bền vững, thân thiện với môi trường để phát cho khách hàng thăm quan.

6

 Doanh nghiệp chế biến cá tra đang đàm phán với khách hàng

Tham dự Hội chợ, Dự án SUPA cùng với các đối tác khác là Trung tâm Xúc tiến nhập khẩu từ những nước đang phát triển – CBI (Bộ Ngoại giao Hà Lan), VASEP và Tổng cục Thủy sản (Bộ NN và PTNT) tổ chức buổi Diễn đàn với chủ đề “Diễn đàn kinh doanh Quốc tế nhằm thúc đẩy xuất khẩu bền vững cá tra Việt Nam”. Diễn đàn diễn ra trong thời gian Hội chợ nên nhận được sự quan tâm rất lớn từ các tổ chức quốc tế như WWF, các đơn vị chứng nhận thủy sản, các nhà nhập khẩu, bán lẻ từ Hà Lan, Anh, Pháp, các doanh ngiệp sản xuất và chế biến cá tra Việt nam, các cơ quan báo chí là đại diện của Việt Nam tại Châu Âu như Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Tại diễn đàn này, về phía Việt Nam Ông Phạm Anh Tuấn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản) đã giới thiệu hiện trạng ngành sản xuất chế biến cá tra, các vấn đề cơ bản cần phải cải thiện để hướng tới phát triển bền vững, đặc biệt là giới thiệu Nghị định 36 nhằm kiểm soát, minh bạch thông tin và nâng cao chất lượng cá tra Việt Nam. Qua đây các nhà nhập khẩu, bán lẻ cũng hiểu hơn về cam kết của Chính phủ Việt Nam vì một nền sản xuất bền vững cá tra nói riêng và thủy sản nói chung.

Admin VNCPC

Chuỗi sự kiện Ngày hội bền vững cùng GetGreen Việt Nam

Chuỗi sự kiện Ngày hội bền vững cùng dự án GetGreen Việt Nam giai đoạn 2 sẽ diễn ra trong tháng 3,4/2015 tại 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

ngay-hoi-ben-vung-800x320

Đay là chuỗi sự kiện kết nối các cá nhân, tổ chức đã tham gia vào tập huấn Tiêu dùng bền vững từ tháng 10/2014 đến tháng 01/2015. Chuỗi sự kiện đánh dấu dấu mốc hoàn thành mục tiêu đào tạo 1000 “Hạt giống Thay đổi” hướng tới phong cách sống và làm việc bền vững tại Việt Nam và mang ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực của Liên minh châu Âu và chương trình SWITCH – Asia trong việc hỗ trợ Việt Nam trên lộ trình phát triển bền vững.

Tại sự kiện, các Hạt giống Thay đổi xuất sắc sẽ chia sẻ những thay đổi tích cực của bản thân hướng tới Tiêu dùng bền vững và sức lan tỏa tới cộng đồng sau khi hoàn thành tập huấn trong giai đoạn 2 của dự án.

Trước đó,  tại 4 thành phố Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, GetGreen Việt Nam đã triển khai tập huấn cho 26 nhóm tiêu dùng thuộc đối tượng Sinh viên, Nhân viên văn phòng và Cộng đồng bằng phương pháp tập huấn mới mẻ kết hợp với Đồng sáng tạo. Với 8 chủ đề tập huấn gồm 75 chỉ dẫn Sống Xanh gắn liền với công việc và sinh hoạt đời thường, hoạt động tập huấn tập trung vào thúc đẩy người tiêu dùng thay đổi hành vi để sống, học tập và làm việc thông minh hơn và thân thiện với môi trường.

Kết thúc giai đoạn tập huấn thứ 2, 516 cá nhân tại 4 thành phố được trao chứng chỉ “Hạt giống Thay đổi” của dự án. Các Hạt giống sẽ tiếp tục thuyết phục, thay đổi những người thân, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh để cùng hình thành cộng đồng tiêu dùng bền vững.

Bà Tạ Hương Thu – Điều phối viên quốc gia dự án GetGreen Việt Nam chia sẻ: “Mục tiêu cuối cùng của GetGreen Việt Nam là thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Sau ba năm nghiên cứu và triển khai, dự án đã đào tạo 1099 Hạt giống Thay đổi hướng tới phong cách sống Bền vững tại 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ; và chính những Hạt giống này đang tiếp tục sứ mệnh của dự án lan tỏa, thuyết phục nhiều người hơn nữa cùng nhau thay đổi để sống thân thiện hơn với môi trường, hơn thế nữa là giữ gìn những điều tốt lành cho thế hệ mai sau.

NGÀY HỘI BỀN VỮNG

 Thành phố Thời gian Địa điểm
Hà Nội Sáng 14/03/2015 Khách sạn Fortuna
Cần Thơ Sáng 22/03/2015 Khách sạn Vạn Phát -Fortuneland
Đà Nẵng Sáng 29/03/2015 Khách sạn Grand Mercure Đà Nẵng
TP.HCM Sáng 05/04/2015 Khách sạn Vissai Sài Gòn

Thông tin liên hệ

Nguyễn Thị Phương Nhung (Ms.)
Phụ trách truyền thông

M: +84 978 479 415
T: +84-4-38684849 – ext 33 | F: +84-4-36231294
E: nhung.ntp@vncpc.org

 Theo Admin GetGreen