Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trên đăng ký kinh doanh!

VNCPC xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ trên đăng ký kinh doanh.
Địa chỉ mới: Số 125 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Các thông tin khác: Tên Công ty, Mã số thuế, Số điện thoại, Liên hệ… của doanh nghiệp không thay đổi.
Xin trân trọng cảm ơn!