Bình Thuận: Thành quả từ công tác tư vấn sản xuất sạch hơn

Bình Thuận hiện có trên 6000 cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động, chủ yếu là các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ với công nghệ sản xuất lạc hậu, gây thất thoát lớn về tài nguyên, năng lượng cũng như các nguyên nhiên vật liệu. Để giúp các doanh nghiệp thay đổi nhận thức và từng bước chủ động áp dụng các giải pháp hướng đến sản xuất sạch hơn (SXSH), Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận đã đẩy mạnh công tác tư vấn cũng như đánh giá SXSH. Hoạt động này bước đầu đã mang lại nhiều kết quả khả quan. 

Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2015 có 50% cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức được lợi ích của SXSH trong công nghiệp; 25% cơ sở áp dụng SXSH, tiết kiệm được từ 5-8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận thuộc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về SXSH, đã tiến hành rà soát các cơ sở sản xuất, DN trọng điểm, có năng lực để tư vấn trực tiếp, giải thích cặn kẽ để cơ sở sản xuất, DN mạnh dạn áp dụng SXSH.

Theo Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận về thực hiện Chương trình SXSH trong công nghiệp, UBND tỉnh hỗ trợ 50% chi phí tư vấn đánh giá nhanh về SXSH trong công nghiệp cho 05 cơ sở sản xuất, DN trên địa bàn tỉnh. Quyết định này khuyến khích các DN quan tâm đến SXSH.

Ông Hồ Sơn Hùng – Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận cho biết: “Các chính sách ưu tiên của tỉnh góp phần nâng cao số lượng các DN trên địa bàn tỉnh áp dụng SXSH, giúp các DN tiết kiệm chi phí sản xuất. Sở cũng giao cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp nhanh chóng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư vấn, đánh giá và triển khai mạnh mẽ hoạt động tư vấn những giải pháp tích cực để giúp DN cải thiện mức độ ô nhiễm trong môi trường làm việc, nguồn phát thải, tiến tới kiểm soát ô nhiễm tại nguồn”.

Cũng theo ông Hùng, trên cơ sở kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình SXSH trong công nghiệp năm 2014-2015 được UBND tỉnh phê duyệt, từ đầu năm 2015 đến nay sở đã tiến hành thu thập thông tin, số liệu; giới thiệu phương pháp luận SXSH; đánh giá hiện trang môi trường; định lượng đánh giá đầu vào/đầu ra; đánh giá sơ bộ cũng như nhận dạng chi phí thấp và cao tại 03/05 cơ sở sản xuất công nghiệp.

Qua công tác đánh giá nhanh, bước đầu các chuyên gia đã nhận dạng các lỗi và tồn tại có thể khắc phục để tiết kiệm chi phí sản xuất cho DN.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, phía Sở Công Thương nhận định hiện năng lực tài chính của các DN còn hạn chế do đa phần là DN vừa và nhỏ nên khả năng để đầu tư áp dụng các giải pháp chuyên sâu về SXSH còn hạn chế. Do vậy, để công tác SXSH đạt hiệu quả cao, ngoài các chế tài quy định về hoạt động này cần cụ thể hơn thì các DN cũng mong muốn có cơ chế tài chính hỗ trợ cho các DN để thực hiện tốt công tác trên.

Theo Thu Hường – ven.vn