Entries by VNCPC Admin

Ưu đãi đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái

Theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP Quy định về Quản lý Khu công nghiệp và Khu Kinh tế vừa được Chính phủ ban hành, doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 10/7/2018. Vậy Khu công nghiệp sinh thái cần phải […]

1 million Euros to support Laos and Vietnam to implement the project “Plastic Recycling and Management”

On 23 May, the International Project “Plastic Recycling and Management” (Sea-plastic-edu) was launched in Hanoi. This is a project funded by Erasmus + Program, a training program of the European Union (EU) for 3 years (2018 – 2021), with the participation of 5 countries: Austria, Germany, Denmark, Laos and Vietnam. The project has a total […]

1 triệu Euro hỗ trợ Lào và Việt Nam thực hiện dự án “Quản lý và tái chế nhựa”

Ngày 23/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khởi động dự án quốc tế “Quản lý và tái chế nhựa” (Sea-plastic-edu). Đây là dự án do Chương trình Erasmus +, chương trình về giáo dục đào tạo của Liên minh Âu châu (EU) tài trợ trong 3 năm (2018 – 2021), với sự tham […]

Những trở ngại trong việc thực hiện SXSH và cách khắc phục

Những năm gần đây, sản xuất sạch hơn (SXSH) đã được chứng minh là một trong những cách thức tiếp cận chủ động nhằm nâng cao khả năng sinh lợi, cải thiện môi trường làm việc và giảm ô nhiễm trong nhiều ngành sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, việc triển khai SXSH vẫn […]