Entries by VNCPC Admin

GEF lần thứ 6 – Những định hướng bảo vệ môi trường trên toàn cầu trong giai đoạn tới

Sau một tuần diễn ra các phiên họp chính và chuỗi các sự kiện liên quan, kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) lần thứ 6 đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 29/7/2018 tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện quốc tế có tầm vóc và quy mô lớn nhất […]

Đảm bảo an ninh năng lượng: Cơ hội và thách thức

Theo nội dung tờ trình số 12005/TTr – BCT ngày 21 tháng 12 năm 2017 đã được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2035 như sau: Mục tiêu tổng quát: Huy động mọi nguồn lực trong […]

“BRIDGE for Cities – Belt and Road Initiative: Developing Green Economies for Cities”

“BRIDGE for Cities – Belt and Road Initiative: Developing Green Economies for Cities” event organized conjointly by UNIDO and the Finance Center for South-South Cooperation. The annual “BRIDGE for Cities” event aims to advance the implementation of the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals as well as the New Urban Agenda. The 2nd “BRIDGE […]

Kết nối các thành phố – Sáng kiến vành đai và đường bộ: Phát triển nền kinh tế xanh cho thành phố

“BRIDGE for Cities – Belt and Road Initiative: Developing Green Economies for Cities” (Kết nối các thành phố – Sáng kiến vành đai và đường bộ: Phát triển nền kinh tế xanh cho thành phố) là sự kiện được tổ chức thường niên bởi Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và […]

Những con số ấn tượng từ dự án EIP

“Triển khai Sáng kiến Khu công nghiệp Sinh thái hướng tới mô hình Khu công nghiệp Bền vững tại Việt Nam” – EIP là dự án được hợp tác triển khai giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO). Dự án có mục tiêu […]