VNCPC tập huấn nâng cao năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp tại Quảng Bình

Mới đây, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình đã phối hợp cùng Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn  (SXSH) trong công nghiệp cho các doanh nghiệp tại địa phương.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Trần Văn Nhân, Giám đốc VNCPC giới thiệu về sản xuất sạch hơn và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện tiếp cận trong phát triển công nghiệp bền vững; đồng thời trao đổi các thông tin về những thách thức, lợi ích, bài học kinh nghiệm trong thực tiễn áp dụng sản xuất sạch hơn, thúc đẩy thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 tại Quảng Bình.

Hình minh họa.

Đây là dịp tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu phát thải, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Được biết, trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Bình cũng đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức cho các cán bộ quản lý Nhà nước, cán bộ quản lý tại cơ sở doanh nghiệp về sản xuất sạch hơn. Qua đó, tạo điều kiện cho đơn vị quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nắm vững những chính sách, thông tin liên quan về sản xuất sạch hơn, đồng thời tiếp cận, phổ biến nhân rộng mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

VNCPC