VNCPC đào tạo về cộng sinh công nghiệp tại Cần Thơ, Ninh Bình và Đà Nẵng

Từ ngày 23-26/4/2019, Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) kết hợp với Tổ chức Sofies (Thụy Sỹ) đã tổ chức các khóa đào tạo về cộng sinh công nghiệp tại 3 tỉnh là Cần Thơ, Ninh Bình và Đà Nẵng.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp (KCN) sinh thái hướng đến mô hình KCN bền vững tại Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.

Học viên mà các khóa đào tạo hướng tới là đại diện các doanh nghiệp trong KCN, các Ban quản lý KCN và các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN thuộc 03 địa phương đã được lựa chọn để triển khai dự án gồm: Ninh Bình, Đã Nẵng, Cần Thơ, cùng các Bộ/ngành liên quan.

Học viên được trao giấy chứng nhận khi tham gia khóa đào tạo.

Theo đó, các học viên đã được các chuyên gia trong nước và quốc tế: Cung cấp các khái niệm, phương pháp và công cụ chính liên quan đến phát hiện và thực hiện cộng sinh công nghiệp;

Cung cấp các công cụ thiết thực để hỗ trợ thực hiện cộng sinh công nghiệp: trường hợp kinh doanh điển hình, cơ chế tài chính, ký kết hợp đồng, huy động sự tham gia của các bên trong thực hiện cộng sinh công nghiệp;

Đưa ra các khuyến nghị để giải quyết các nhu cầu xây dựng các liên kết cộng sinh trên thực tế tại KCN thuộc dự án.

Các khóa học đã nhận được sự đánh giá cao từ các học viên tham gia và nhà tài trợ.

VNCPC