Tiến tới cấm sản xuất, tiêu thụ bóng đèn sợi đốt

Tại Thông báo số 136/TB-VPCP về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Công Thương đề xuất lộ trình giảm, tiến tới cấm sản xuất, tiêu thụ bóng đèn sợi đốt trên thị trường.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Công Thương đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 51/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; trong đó có đánh giá việc thực hiện không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn sợi đốt có công suất lớn hơn 60W theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đề xuất lộ trình giảm, tiến tới cấm sản xuất, tiêu thụ bóng đèn sợi đốt trên thị trường.

Xây dựng tiêu chí hiệu quả sử dụng năng lượng

Đèn tiết kiệm năng lượng được khuyến khích sử dụng (Ảnh: pcphuyen.cpc.vn)

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương xây dựng các tiêu chí về hiệu quả sử dụng năng lượng của Việt Nam (giảm cường độ năng lượng chung và của một số ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, hệ số đàn hồi năng lượng/GDP…); so sánh các tiêu chí đánh giá về hiệu quả sử dụng năng lượng của Việt Nam với một số nước trong khu vực và trên thế giới; mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa Việt Nam và các nước.

Bên cạnh đó Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát hệ thống tiêu chuẩn hiện hành, xây dựng hướng dẫn phương pháp đo cho các sản phẩm dán nhãn để thống nhất áp dụng; tiếp tục nghiên cứu, ban hành các Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng tối thiểu của các thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường; hoàn thành trong năm 2014 việc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực các phòng thí nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác kiểm định, giám định, đo lường hiệu suất năng lượng.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương thẩm định, ban hành hoặc thỏa thuận để cấp có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về mức tiêu thụ năng lượng cho các loại xe cơ giới sản xuất trong nước theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Tiết kiệm ít nhất 1%/năm nhu cầu năng lượng

Phó Thủ tướng yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng hằng năm nhằm giảm suất tiêu hao năng lượng trên đơn vị sản phẩm, mỗi năm tiết kiệm ít nhất 1%/năm nhu cầu năng lượng sử dụng.

Tập Đoàn điện lực Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình tiết kiệm điện, giảm tổn thất trong sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng; yêu cầu đến năm 2015, tổn thất điện năng trong truyền tải, phân phối điện không quá 8%, tổn thất trong khu vực nông thôn không quá 10% .

Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong giai đoạn 1 của Chương trình đã tiết kiệm được 4,9 triệu tấn dầu quy đổi (TOE), tương đương với 3,4% tổng năng lượng tiêu thụ, trị giá 65.000 tỷ đồng theo giá dầu năm 2011. Từ năm 2013, mục tiêu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là tiết kiệm từ 5-8% tổng năng lượng tiêu thụ tương đương với 8-11 triệu TOE đến năm 2015.

Theo Phan Hiển/Chinhphu.vn