Tiềm năng lớn áp dụng sản xuất sạch hơn

Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Hà Nội (ECC Hà Nội) mới đây đã tiến hành khảo sát, tư vấn, đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn (SXSH) tại Công ty CP In Hồng Hà theo chương trình “Đánh giá và tư vấn áp dụng các giải pháp SXSH cho các doanh nghiệp (DN) sản xuất thuộc nhóm ngành bao bi, nhựa và in ấn tại Hà Nội” nhằm hướng các DN đến SXSH, phát triển :xanh:, bền vững và kiểm soát ô nhiễm tại nguồn.

 Theo ông Đào Hồng Thái – Giám đốc ECC Hà Nội, việc đánh giá SXSH giúp các DN bao bì, nhựa và in ấn tiếp cận SXSH, nhận diện cơ hội giảm chi phí sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất tới môi trường.

Qua đánh giá nhanh ở Công ty CP In Hồng Hà, các chuyên gia ECC Hà Nội nhận thấy, phát thải chính tại các công ty in nói chung và ở Công ty CP In Hồng Hà nói riêng chủ yếu là chất thải rắn, hơi hoá chất, mực thải, giấy vụn, nước thải…; công tác quản lý nội vi chưa hợp lý; chưa áp dụng mô hình 5S của Nhật Bản vào quản lý nên các công đoạn sản xuất chưa tối ưu; người lao động chưa có thói quen tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng trong quá trình sản xuất.

Các chuyên gia ECC Hà Nội cho rằng DN nên áp dụng mô hình 5S của Nhật Bản, đồng thời thực hiện ngay 3 giải pháp có đầu tư nhỏ để tiết kiệm năng lượng, bao gồm sửa chữa vách ngăn, cửa sổ, trần nhà tại khu vực sản xuất để đảm bảo hệ số cách nhiệt theo yêu cầu, giảm thất thoát điện năng cho hệ thống điều hoà; làm rèm che tại cửa ra vào trong các xưởng có hệ thống điều hoà để giảm thất thoát nhiệt; nâng nhiệt độ của hệ thống điều hòa lên 250C, (theo tính toán của các chuyên gia, tăng nhiệt độ 10C sẽ tiết kiệm được từ 2-3% mức tiêu thụ điện năng). Việc thực hiện 3 giải pháp này có thời gian hoàn vốn gần 2 năm với số tiền tiết kiệm được có thể lên đến 25 triệu đồng/năm.

Theo các chuyên gia ECC Hà Nội, DN cần phải đánh giá chi tiết toàn diện SXSH, trong đó có đánh giá thực trạng từng quá trình và kiểm toán/cân bằng vật chất và năng lượng toàn bộ quy trình nhà máy để định giá các nguồn thải và xác định chính xác các nguyên nhân thất thoát dòng thải, nhằm tìm ra các giải pháp SXSH và tiết kiệm năng lượng có hiệu quả cao hơn.

Những đánh giá ban đầu tại Công ty CP In Hồng Hà cho thấy tiềm năng SXSH tại các DN in ấn ở Hà Nội là rất lớn