Thúc đẩy hoạt động liên quan đến năng lượng sạch

Sáng 29/8, Đại hội lần thứ nhất thành lập Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VCEA) đã được tổ chức tại Hà Nội.

 

1

Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 637 QĐ/BNV ngày 29/7/2015 của Bộ Nội vụ; hoạt động với tôn chỉ, mục đích là tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức pháp nhân và công dân cùng có chung mục đích với tiêu chí “Tất cả vì sự nghiệp phát triển năng lượng sạch”.

Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam (VECA) có phạm vi hoạt động trên cả nước, trong lĩnh vực năng lượng sạch; chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương và các bộ, ngành khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thành viên của Hiệp hội là các nhà đầu tư, khai thác, sản xuất, sử dụng các nguồn năng lượng sơ cấp tái tạo xanh, sạch, ít tác động tiêu cực đến môi trường như thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện địa nhiệt…; các nhà đầu tư sản xuất nhiệt điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than đá, sản phẩm dầu, khí đốt) áp dụng công nghệ sạch, công nghệ thân thiện môi trường; các nhà đầu tư, khai thác, cung cấp, sử dụng năng lượng sinh học; các nhà đầu tư, khai thác, cung cấp, sử dụng sản phẩm dân sinh sạch; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch về tư vấn khoa học, kỹ thuật, công nghệ, chuyển giao công nghệ, môi trường…

Sự ra đời của Hiệp hội nhằm thúc đẩy các hoạt động về bảo đảm năng lượng sạch và chính sách phát triển năng lượng sạch Việt Nam, từng bước góp phần nâng cao tỉ lệ sử dụng năng lượng sạch trong nền kinh tế.

Phát biểu với đại biểu Hiệp hội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho rằng những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, rất nhiều thiên tai như bão lũ, hạn hán, xói lở bờ biển đã xảy ra tại nhiều địa phương, gây thiệt hại rất lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.  Vì vậy, cần thiết phải có cuộc cách mạng thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường, nhất là khi những nguồn năng lượng hoá thạch sẽ cạn kiệt trong thời gian không xa. “Cuộc cách mạng” tất yếu đó là cuộc cách mạng về sản xuất và sử dụng năng lượng sạch, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo Phan Trang – baochinhphu.vn