Posts

EU và Pháp hỗ trợ 20 triệu euro giúp Việt Nam hướng tới tương lai xanh

Liên minh châu Âu và Pháp, thông qua AFD vừa hỗ trợ 20 triệu euro giúp Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu và quản lý nước, tài nguyên thiên nhiên.

Ngày 11/5, ông Giorgio Aliberti, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) và ông Fabrice Richy, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam vừa ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thiên tai tại Việt Nam, nhằm hướng tới một “tương lai xanh.”

Theo thỏa thuận, EU sẽ cung cấp viện trợ không hoàn lại 20 triệu euro (1 euro tương đương hơn 25.300 đồng) cho AFD.

Thông qua phối hợp với các chính quyền Trung ương và địa phương, AFD sẽ huy động Quỹ Quản lý Nước và Tài nguyên Thiên nhiên nhằm chuẩn bị và triển khai các dự án đầu tư được đồng tài trợ thông qua các khoản cho vay của AFD và các nguồn lực của Việt Nam trong giai đoạn 2021-2029 với tổng nguồn vốn ước tính 200 triệu euro.

Dự kiến, Quỹ Quản lý Nước và Tài nguyên Thiên nhiên sẽ hỗ trợ cho việc chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư có tính chiến lược hơn, gồm cả hạ tầng “cứng” và “mềm” trong các lĩnh vực quản lý nước, các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, cũng như ứng phó với những thách thức tại địa phương như lũ lụt và xói mòn đường bờ biển.

Ngoài ra, kinh nghiệm thu được từ các dự án sẽ đóng góp vào quá trình đối thoại chính sách chiến lược về khí hậu, môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Đại sứ EU, ông Giorgio Aliberti cho biết thích ứng với biến đổi khí hậu có vai trò hết sức quan trọng vì tính bền vững trong sự phát triển của Việt Nam, và nước và tài nguyên thiên nhiên chính là một nhân tố then chốt của vấn đề này.

Mục đích của khoản viện trợ không hoàn lại 20 triệu euro này là nhằm hỗ trợ Việt Nam trên con đường hướng tới một tương lai xanh hơn và kiên cường hơn. Việc viện trợ này hoàn toàn phù hợp với các ưu tiên toàn cầu của EU về các quan hệ đối tác quốc tế với yêu cầu đạt được các thỏa thuận xanh.

“Sự tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên sẽ giúp khôi phục và bảo tổn các hệ sinh thái, tăng cường sức chống chịu của người dân địa phương và giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19,” Đại sứ Giorgio Aliberti chia sẻ thêm.

Hùng Võ (Vietnam+)
https://www.vietnamplus.vn/eu-va-phap-ho-tro-20-trieu-euro-giup-viet-nam-huong-toi-tuong-lai-xanh/639623.vnp