Posts

2020 – Năng lượng tái tạo tăng trưởng mạnh nhất

IHS Markit mới đây cho biết, đầu tư vốn toàn cầu vào lĩnh vực năng lượng tái tạo dự kiến sẽ phục hồi mức trước đại dịch trong năm 2021, trong đó điện mặt trời sẽ chiếm phần lớn công suất bổ sung năng lượng sạch trong vòng 5 năm tới.

Sau những tác động của đại dịch Covid-19 và các biện pháp kiểm dịch trong năm 2020, IHS ước tính, đầu tư năng lượng tái tạo toàn cầu (không bao gồm thủy điện) sẽ đạt 235 tỷ USD trong năm nay, giảm 7% so với năm 2019. Đồng thời, hãng dự báo, đầu tư toàn cầu vào năng lượng tái tạo sẽ tăng 8,5% lên 255 tỷ USD (tương đương với mức của năm 2019).

Chi tiêu cho phát triển năng lượng tái tạo hàng năm sẽ duy trì đến năm 2025 với tổng mức chi tiêu lũy kế trong giai đoạn 2021 – 2025 đạt 1,3 nghìn tỷ USD, tăng 9% so với giai đoạn 2015 – 2019.

IHS cũng dự báo chi phí vốn trung bình toàn cầu cho lĩnh vực điện mặt trời quy mô tiện ích (unity-scale) và phân tán vào năm 2025 sẽ thấp hơn 40% so với năm 2027. Lĩnh vực này cũng sẽ chiếm khoản 54% đầu tư tích lũy trong giai đoạn 2021 – 2025. Sự tăng trưởng về vốn và bổ sung công suất sẽ giúp tổng công suất lắp đặt điện gió và điện mặt trời sớm vượt tổng công suất lắp đặt điện khí toàn cầu vào năm 2023 và vượt công suất lắp đặt điện than vào năm 2024.

Theo số liệu của Hiệp hội năng lượng mặt trời châu Âu (Solar Power Europe), năm 2020 ghi nhận là năm tăng trưởng mạnh nhất năng lượng mặt trời ở EU trong vòng 1 thập kỷ qua với 18,7 GW công suất lắp đặt mới.

Tại Mỹ ghi nhận sự tăng trưởng ổn định của các dự án điện mặt trời quy mô tiện ích trong năm nay. Công suất lắp đặt điện mặt trời tại nước này được dự báo tăng 19 GW trong năm 2020.

Viễn Đông

https://nangluongquocte.petrotimes.vn/2020-nang-luong-tai-tao-tang-truong-manh-nhat-591826.html