Posts

Công suất điện mặt trời toàn cầu tăng hơn 14 lần trong vòng 1 thập kỷ

BloombergNEF (BNEF) vừa công bố báo cáo xu hướng chuyển đổi điện năng 2020, bao gồm các dữ liệu chi tiết về công suất và sản lượng điện trong 1 thập kỷ qua.

Trong năm 2019, điện mặt trời lập kỷ lục về tốc độ phát triển công nghệ mới với tổng công suất lắp đặt đạt 118 GW tại hơn 1/3 số quốc gia và vùng lãnh thổ. Nguồn điện mặt trời đã được bổ sung cho lưới điện ở hàng chục quốc gia tại khắp các châu lục. Theo báo cáo của BNEF, trong năm 2019, năng lượng mặt trời chiếm gần 50% tổng công suất phát điện mới được lắp đặt trên toàn cầu. Năm 2019 cũng ghi nhận có 81 quốc gia lắp đặt trên 1 MW công suất điện mặt trời.

Báo cáo của BNEF cũng nhấn mạnh những bước tiến to lớn mà năng lượng mặt trời đã đạt được trong 1 thập kỷ qua. Công suất lắp đặt điện mặt trời đã tăng từ 43,7 GW (2010) lên 651 GW (2019). Trong năm 2019, năng lượng mặt trời cũng đã vượt qua năng lượng gió (tổng công suất lắp đặt đạt 644 GW) để trở thành nguồn cung điện năng lớn thứ tư, sau than (2.089 GW), khí đốt (1.812 GW) và thủy điện (1.160 GW). Đồng thời, hai nguồn năng lượng gió và mặt trời chiếm hơn 2/3 tổng công suất lắp đặt mới trên toàn thế giới.

Viễn Đông
https://nangluongquocte.petrotimes.vn/cong-suat-dien-mat-troi-toan-cau-tang-hon-14-lan-trong-vong-1-thap-ky-577492.html