Posts

Hoa Kỳ tài trợ 36 triệu USD cho “Chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam” 

Mới đây, tại Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương được tổ chức tại Hà Nội, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam – Ann Marie Yastishock đã công bố Chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam 2 (V-LEEP 2). Đây là chương trình thực hiện trong 5 năm với ngân sách 36 triệu USD và có mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang một hệ thống năng lượng sạch, bảo đảm và theo định hướng thị trường.

Năng lượng xanh cho phát triển kinh tế bền vững

Trong 4 năm qua, Chương trình Năng lượng phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP) hiện đang thực hiện đã phối hợp với Chính phủ Việt Nam xây dựng chương trình thí điểm cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp cho phép các doanh nghiệp có thể trực tiếp mua năng lượng sạch từ các nhà sản xuất điện gió và điện mặt trời.

V-LEEP cũng hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng Tổng sơ đồ điện VIII, một quy hoạch được trông đợi sẽ kết hợp các giải pháp năng lượng tiên tiến, các nguồn năng lượng tái tạo đa dạng hơn và mức độ kết nối lưới điện cao hơn để truyền tải nguồn năng lượng sạch.

Ngoài ra, V-LEEP cũng phối hợp với các cơ quan quản lý của chính phủ, các ngân hàng, các nhà đầu tư và các nhà phát triển năng lượng sạch khu vực tư nhân để thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời, kết quả là điện mặt trời hiện chiếm hơn 10% trong tổng công suất sản xuất điện quốc gia.

“Chương trình V-LEEP hiện tại do USAID tài trợ sẽ kết thúc vào đầu năm tới, tuy nhiên USAID Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ củng cố các quan hệ đối tác và phát triển những giải pháp đổi mới, sáng tạo hướng tới một tương lai năng lượng sạch với mức giá hợp lý cho Việt Nam thông qua hỗ trợ trong khuôn khổ chương trình V-LEEP 2,” – Giám đốc USAID Việt Nam Yastishock cho biết.

Chương trình V-LEEP 2 sẽ tập trung hỗ trợ cải thiện công tác quy hoạch năng lượng của Chính phủ, tăng tính cạnh tranh và sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc cung cấp các dịch vụ về năng lượng, triển khai các hệ thống năng lượng sạch và tiên tiến, đồng thời cải thiện quy hoạch lưới điện để bao gồm truyền tải điện sạch.

Chương trình này cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam thu hút nhiều nhà đầu tư có đủ năng lực cho các dự án năng lượng tiên tiến và tư vấn cho các công ty tư nhân phát triển những dự án năng lượng chất lượng và có khả năng sinh lời cao.

Chương trình V-LEEP 2

USAID sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp tục quá trình chuyển đổi sang một nền năng lượng sạch, đảm bảo an ninh và theo định hướng thị trường thông qua tăng cường triển khai các hệ thống năng lượng tiên tiến, cải thiện hiệu suất của ngành năng lượng và nâng cao tính cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng.

Tăng cường triển khai các hệ thống năng lượng tiên tiến

V-LEEP 2 sẽ phối hợp với Chính phủ Việt Nam để huy động đầu tư tư nhân nhằm tăng cường triển khai các hệ thống năng lượng tiên tiến và sẽ hỗ trợ thiết kế dự án cho các nhà phát triển năng lượng sạch và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bên vay liên quan đến đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch.

Cải thiện hiệu suất ngành năng lượng

USAID và Chính phủ Việt Nam sẽ cùng phối hợp để cải thiện công tác quy hoạch và vận hành năng lượng nhằm tăng cường hiệu suất ngành năng lượng. Việt Nam đang chuẩn bị khởi động Quy hoạch điện VIII, do đó V-LEEP 2 sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho công tác thực hiện quy hoạch cũng như hỗ trợ việc hòa lưới điện và điều độ nguồn năng lượng tái tạo biến đổi.

Nâng cao tính cạnh tranh

Nhằm hướng tới phát triển lĩnh vực năng lượng bền vững và dựa vào thị trường, V-LEEP 2 sẽ thúc đẩy tính minh bạch trong quy trình đấu thầu, theo dõi và đánh giá Chương trình thí điểm Hợp đồng mua bán điện trực tiếp và hỗ trợ tăng cường năng lực cho đội ngũ lao động, chính quyền địa phương và các cơ chế mua bán cạnh tranh tương tự khác.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ươm mầm và bao trùm

Nhận thức được vai trò của khu vực tư nhân, V-LEEP 2 cấp kinh phí tài trợ cho các phương thức tiếp cận đổi mới và sáng tạo nhằm huy động đầu tư tư nhân vào các hệ thống năng lượng tiên tiến, thúc đẩy các chương trình ươm mầm và tăng tốc, đồng thời hỗ trợ nâng cao vai trò của các chuyên gia nữ trong lĩnh vực năng lượng.

Kết quả dự kiến

USAID sẽ tham gia đóng góp vào quá trình thiết kế, huy động tài chính, xây dựng và vận hành các nguồn lực năng lượng sạch mới, bao gồm: 2.000 MW năng lượng tái tạo và 1.000 MW từ các nhà máy nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nang-luong-moi-truong/hoa-ky-tai-tro-36-trieu-usd-cho-chuong-trinh-nang-luong-phat-thai-thap-viet-nam-2.html