Lần đầu tiên năng lượng tái tạo ở Hoa Kỳ tạo ra nhiều điện hơn hạt nhân

Theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (EIA), các nguồn năng lượng tái tạo tạo ra nhiều điện hơn năng lượng hạt nhân ở Hoa Kỳ vào năm 2021.

Năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió, thủy điện, năng lượng mặt trời, sinh khối và địa nhiệt, đã tạo ra 795 triệu MWh điện vào năm 2021, trong khi năng lượng hạt nhân tạo ra sản lượng điện là 778 triệu MWh.

Năng lượng mặt trời và gió ở quy mô tiện ích mới góp phần tăng công suất phát điện cho năng lượng tái tạo. Dữ liệu do EIA công bố cũng không tính bất kỳ hoạt động phát điện mặt trời quy mô nhỏ hoặc phân tán nào.

Khí đốt tự nhiên vẫn là nguồn phát điện phổ biến nhất ở Hoa Kỳ với 1.474 MWh vào năm 2021. Sản lượng điện từ than tăng lần đầu tiên kể từ năm 2014 và tạo ra nhiều điện hơn cả năng lượng tái tạo và hạt nhân.

Năng lượng gió đã tăng 12% vào năm ngoái trong khi năng lượng mặt trời quy mô tiện ích tăng 28%. Cũng trong năm 2021, sản lượng điện từ thủy điện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015 do điều kiện hạn hán ở miền Tây ảnh hưởng đến sản xuất.

PV
https://petrotimes.vn/lan-dau-tien-nang-luong-tai-tao-o-hoa-ky-tao-ra-nhieu-dien-hon-hat-nhan-649447.html