Khởi động dự án xây dựng đề xuất Luật kiểm soát ô nhiễm nước

Ngày 9/2/2015, tại Hà Nội, Liên minh Nước sạch đã tổ chức Hội thảo chuyên gia “Khởi động dự án xây dựng đề xuất Luật Kiểm soát ô nhiễm nước”.

xaydungdexuatluatkiemsoatonhiemnuoc

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, nhà quản lý đến từ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn …và một số tổ chức phi chính phủ khác.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Ngọc Lý – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) cho biết “ Hiện Việt Nam có 12 bộ luật có liên quan đến hoạt động kiểm soát ô nhiễm nước như: Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Hóa Chất, Luật Khoáng sản, Luật Đa dạng sinh học… nhưng không hề có Luật Kiểm soát ô nhiễm nước riêng trong khi các nước trên thế giới phần lớn đều có Luật Kiểm soát ô nhiễm nước như: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, EU…

“Việt Nam là một đất nước có nguồn tài nguyên nước hết sức phong phú với hệ thống sông ngòi, kênh rạch  chằng chịt nên để kiểm soát ô nhiễm nguồn nước thì Việt Nam cần phải xây dựng và ban hành Luật Kiểm soát ô nhiễm nước trong tương lai” – bà Nguyễn Ngọc Lý nhấn mạnh.

Theo đó, công tác xây dựng Hồ sơ sáng kiến Luật Kiểm soát ô nhiễm nước ở Việt Nam sẽ hoàn thành trong năm 2015 và trình Quốc hội xem xét để đưa vào kế hoạch. Giai đoạn 2016-2018 sẽ xây dựng Luật Kiểm soát ô nhiễm nước và trình Quốc hội thông qua.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý đã thống nhất luật phải tập trung vào các vấn đề liên quan đến 3 quy trình kiểm soát ô nhiễm nước: Quy định rõ cụ thể trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, sự tham gia của cộng đồng , trường đại học trong quy trình theo cách tiếp cận từ dưới đi lên. Đồng thời phải lựa chọn 1 hoặc 2 địa phương để thực hiện thí điểm mô hình, kiểm soát ô nhiễm nước theo mục tiêu quản lý của Luật.

Theo VEN