Điều chỉnh Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ đã thông qua điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Khu công nghiệp

 Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh giảm diện tích của Khu công nghiệp Bắc Thường Tín từ 470ha xuống còn 430ha; điều chỉnh tăng diện tích của Khu công nghiệp Sóc Sơn từ 300ha lên 340ha.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý bổ sung Khu công nghiệp Thanh Mỹ-Xuân Sơn với diện tích 100ha vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan và các chủ đầu tư thực hiện quy hoạch, đầu tư, thành lập và hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn đảm bảo hiệu quả thu hút đầu tư và tuân thủ quy định của pháp luật.

Đồng thời, thành phố phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở công nhân và các công trình phúc lợi xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo điều kiện sống, làm việc của người lao động; tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc về quy hoạch phân khu đối với các khu công nghiệp Quang Minh 2, Phụng Hiệp và Bắc Thường Tín để có thể sớm tiếp tục triển khai các dự án khu công nghiệp này./.

Theo VietnamPlus