Chúc mừng năm mới 2020!

Chúc Quý vị và gia đình Năm mới An Khang – Thịnh Vượng!

Giám đốc 

Lê Xuân Thịnh