Cả nước đã cấp 2.770 giấy phép xả thải, khai thác tài nguyên nước

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong năm 2014, các địa phương đã cấp được khoảng 2.770 giấy phép tài nguyên nước các loại.

Trong đó, số lượng giấy phép xả nước thải chiếm 33%, khai thác sử dụng nước mặt 10%, thăm dò nước dưới đất 8%, khai thác sử dụng nước dưới đất 47%, hành nghề khoan nước dưới đất 2%.

ttxvn_nguon_nuoc_2

Năm 2015, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ đẩy mạnh giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Cũng trong năm 2014, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tiếp nhận 81 hồ sơ đề nghị cấp phép về tài nguyên nước, thành lập 100 hội đồng thẩm định (bao gồm cả những hồ sơ tiếp nhận trong năm 2013) đồng thời hoàn thiện 100 hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đến nay, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tiến hành cấp 93 giấy phép tài nguyên nước trong đó 25 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 36 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, 8 giấy phép thăm dò nước dưới đất, 19 giấy phép, khai thác, sử dụng nước dưới đất, 5 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Theo đánh giá của ông Lê Hữu Thuần, Phó Cục trưởng Quản lý tài nguyên nước, việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép về tài nguyên nước trong năm qua đều tuân thủ đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiến độ, chất lượng thẩm định.

Để đảm bảo việc quản lý, khai thác và sử dụng nguồn nước có hiệu quả, ông Thuần cũng cho biết, trong năm 2015, Cục Quản lý Tài nguyên nước sẽ tập trung xây dựng các Nghị định, Thông tư theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cục Quản lý Tài nguyên nước cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền Luật Tài nguyên nước, Công ước của Liên hiệp quốc về Luật sử dụng các nguồn nước; tập trung xây dựng trình Bộ, trình Chính phủ Đề án thành lập cơ quan quản lý chuyên ngành tài nguyên nước.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước cũng khẳng định sẽ tăng cường công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước, triển khai xây dựng các trạm quan trắc tài nguyên nước, giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; thành lập, đưa vào hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, các công cụ hỗ trợ cho các Chi cục Quản lý Tài nguyên nước, các tổ chức lưu vực sông../.

Theo Vietnamplus.vn