Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ ra mắt Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia chính thức đi vào hoạt động đánh dấu sự đổi mới quan trọng trong tư duy quản lý hoạt động khoa học công nghệ.

Chiều tối 8/1, tại Trung tâm hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương và địa phương đã tới dự lễ ra mắt Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Thủ tướng phát biểu tại lễ ra mắt Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Với vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia chính thức đi vào hoạt động đánh dấu sự đổi mới quan trọng trong tư duy quản lý hoạt động khoa học công nghệ, đẩy mạnh gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với thực tiễn của doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu từ thực tế sản xuất, kinh doanh.

Trên tinh thần lấy doanh nghiệp làm trung tâm, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ có các cơ chế tài chính hỗ trợ hoạt động khoa học công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động khoa học, công nghệ; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo thành lập các sản phẩm và dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong nỗ lực nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo làm nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Thủ tướng và các thành viên trong lễ ra mắt

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của Bộ Khoa học và Công nghệ đã khắc phục nhiều khó khăn để xây dựng và hình thành Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia-một định chế tài chính mới, quan trọng của Nhà nước nhằm đẩy mạnh đổi mới công nghệ của đất nước thông qua hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mà trọng tâm là doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Đổi mới công nghệ là giải pháp có ý nghĩa rất quyết định để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, đổi mới công nghệ để có sản phẩm mới, dịch vụ mới có năng suất cao, có hiệu quả cao để nâng cao sức cạnh tranh. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, của dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, cạnh tranh quyết liệt để phát triển. Quốc gia nào ứng dụng được nhanh, ứng dụng được tốt khoa học công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả của sản phẩm, của dịch vụ thì quốc gia đó sẽ phát triển nhanh, bền vững”.

Thủ tướng và các thành viên trong lễ ra mắt

Khẳng định Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia ra đời là một giải pháp để góp phần vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao vào sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm mới và dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao,

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Hội đồng quản lý quỹ, Ban giám đốc quỹ và Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chấp hành đúng pháp luật, điều lệ hoạt động và quá trình vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để hoàn thiện Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia ngày càng lớn mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả, đóng góp thiết thực vào quá trình đẩy mạnh đổi mới công nghệ quốc gia, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, trở thành động lực đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Theo VOV