Trọng tâm ngành thủy sản hướng đến trong năm 2015

Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, hiệu quả; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường và giá trị gia tăng cao; bảo vệ nguồn lợi thủy sản và góp phần giữ gìn biển đảo, an ninh quốc phòng…

thuysanbenvunghieuquahon

Năm 2015, ngành thủy sản sẽ giữ ổn định diện tích nuôi cá tra với khoảng 5.200 ha, chú trọng nâng cao chất lượng và tổ chức liên kết chuỗi, đảm bảo người nuôi có lãi.

Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, trong năm 2015, ngành thủy sản cả nước phấn đấu mục tiêu đạt tổng sản lượng 6,4 triệu tấn; trong đó, sản lượng khai thác dự kiến đạt 2,6 triệu tấn (khai thác hải sản 2,4 triệu tấn, khai thác nội địa 200 ngàn tấn), sản lượng nuôi trồng 3,8 triệu tấn với giá trị sản xuất dự kiến tăng 6 – 6,5%, kim ngạch xuất khẩu khoảng 7,5 tỷ USD.

Để đạt được các mục tiêu trên, định hướng của Tổng cục Thủy sản là tập trung triển khai có hiệu quả chương trình nâng cấp tàu thuyền đánh bắt xa bờ; hỗ trợ ngư dân áp dụng các kỹ thuật và thiết bị hiện đại để nâng cao hiệu quả đánh bắt, bảo quản sản phẩm trên tàu; phát triển tổ, đội sản xuất trên biển. Mặt khác, Tổng cục Thủy sản cũng sẽ nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh trên thủy sản, trước hết là đối với một số vật nuôi chủ lực như: tôm, nhuyễn thể, cá tra. Song song với đó là tăng cường quản lý giống, thức ăn; kiểm soát việc sử dụng kháng sinh, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Tại cuộc họp tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch 2015, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho rằng: Năm 2015, ngoài việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện giảm dần sản lượng khai thác thủy sản ven bờ, đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ; tập trung khai thác các sản phẩm chủ lực (cá ngừ, mực, bạch tuộc), ngành thủy sản cần tiếp tục gắn khai thác thủy sản với bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

“Cùng với việc tổ chức triển khai hiệu quả Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, tập trung triển khai xây dựng các Quy hoạch phát triển khai thác xa bờ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2030, ngành thủy sản cần chú trọng theo dõi tình hình tổ chức sản xuất, an ninh trên biển, biến động giá dầu phục vụ khai thác, dự báo ngư trường khai thác hải sản để tổ chức lại khai thác trên biển hiệu quả hơn nữa”, Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh

Năm 2014, tổng sản lượng thủy sản cả nước ước đạt 6,3 triệu tấn, tăng 5% so với năm 2013. Trong đó, sản lượng khai thác đạt gần 2,7 triệu tấn, tăng 3,9% so với năm 2013; sản lượng nuôi trồng đạt 3,62 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2013, riêng sản lượng tôm nuôi đạt 660 ngàn tấn, tăng 112 nghìn tấn (+20,4%); Giá trị sản xuất thủy sản tăng 6,43% so với năm 2013.

Cũng theo ông Tám, năm 2015, ngành thủy sản cần chú trọng các giải pháp nhằm giữ ổn định diện tích nuôi cá tra với khoảng 5.200 ha, nâng cao chất lượng và tổ chức liên kết chuỗi, thực hiện tốt Nghị định 36 nhằm đảm bảo giá nguyên liệu ổn định, đảm bảo có lãi cho cả doanh nghiệp chế biến xuất khẩu và người nuôi. Bên cạnh đó là ổn định diện tích nuôi tôm sú với khoảng 650 nghìn ha, sản lượng 280 nghìn tấn; tăng cường phát triển nuôi tôm chân trắng ở các vùng có lợi thế với diện tích dự kiến đạt 100 nghìn ha; sản lượng 370 nghìn tấn.

Riêng đối với chế biến và tiêu thụ thủy sản, Thứ trưởng Vũ Văn Tám chỉ đạo, ngành thủy sản cần bám sát định hướngđẩy mạnh giảm chế biến thô và sơ chế;  nâng cao tỷ trọng chế biến sâu các mặt hàng giá trị gia tăng cao, đa dạng hóa các sản phẩm chế biến và thị trường tiêu thụ phù hợp với thị hiếu, văn hóa tiêu dùng của từng thị trường. “Ngoài ra, cần phát triển chế biến, tiêu thụ thủy sản trong mối liên kết chuỗi sản xuất nuôi trồng, khai thác và chế biến, thương mại sản phẩm thủy sản; giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống như: Hoa Kỳ, EU; phát triển thị trường tiềm năng mới nổi như: LB Nga, châu Mỹ và đẩy mạnh hơn nữa thị trường tiêu thụ trong nước”, ông Tám gợi mở…

Theo Tiến Dũng, ven.vn