ADB hỗ trợ hơn 220 triệu USD phát triển các đô thị xanh tại Việt Nam

Mới đây, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng UBND các tỉnh Hà Giang, Vĩnh Phúc và Thừa Thiên – Huế đã ký kết các hiệp định dự án với tổng giá trị 223,87 triệu USD cho Dự án Phát triển các đô thị xanh. Dự án sẽ hỗ trợ phát triển đồng đều và bền vững về môi trường tại các TP. Hà Giang, Vĩnh Yên và Huế để tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế những nơi này.

Theo đó, ADB sẽ giúp Hà Giang, Vĩnh Yên và Huế tích hợp những cấu phần xanh đặc trưng trong cơ sở hạ tầng đô thị của TP, ví dụ như chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng và kè bờ với các đặc điểm tự nhiên. Dựa trên hỗ trợ của ADB về xây dựng các Kế hoạch Hành động TP Xanh cho 3 TP, ADB kỳ vọng Dự án sẽ là minh chứng cho việc kết hợp giữa quy hoạch đô thị tổng hợp và phối hợp tài trợ để giúp cải thiện tính đáng sống, tính thích ứng và cơ hội kinh tế ở các TP.

Do đô thị hóa nhanh, hầu hết 31 triệu người dân sống tại các đô thị của Việt Nam đều đang đối mặt với những thách thức mới xuất hiện về kinh tế – xã hội và môi trường. Khác với 5 TP trực thuộc Ttrung ương, sự phát triển của các đô thị loại 2 đang tụt hậu. Rất nhiều cộng đồng ở những TP này đang trở nên ngày càng dễ tổn thương trước các rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu.


Huế là một trong 3 TP được thực hiện Dự án Phát triển các đô thị xanh.

Sự phát triển chậm của các đô thị loại 2 không chỉ cản trở các đô thị này đóng góp vào tăng trưởng kinh tế – xã hội của cả nước, mà còn làm giảm các cơ hội việc làm và khiến cho môi trường sống bị suy giảm cho người dân địa phương cũng như lao động di cư. Để ứng phó với những hạn chế phức tạp trên cả khía cạnh kinh tế – xã hội và tài chính này, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ mang tính chiến lược trong quy hoạch TP và xác định các hoạt động đầu tư hiệu quả từ bên trên.

Chính phủ và ADB đã cùng lựa chọn Hà Giang, Vĩnh Yên và Huế làm các TP thí điểm, do các đô thị này đại diện cho những đặc điểm kinh tế – xã hội, các hạn chế phát triển và vị trí địa lý khác nhau.

Tổng vốn đầu tư dự án bao gồm 3 triệu USD viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF); 3 triệu USD viện trợ từ Quỹ Tín thác Thích ứng Biến đổi khí hậu đô thị (UCCRFT), được hỗ trợ bởi Quỹ Rockefeller, Chính phủ Thụy Sĩ và Vương quốc Anh. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ về kỹ thuật đi kèm Dự án trị giá 12,8 triệu USD, trong đó 10,8 triệu USD được tài trợ bởi GEF và 2 triệu USD từ UCCRTF.

Song song với việc triển khai thí điểm phát triển TP xanh, Dự án cũng sẽ giúp hình thành một khung pháp lý cho các đô thị bền vững và thích ứng để áp dụng trong phát triển đô thị xanh trên toàn quốc, thí điểm tài trợ rủi ro thảm họa cho Huế.

Dự án được dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2023, giúp 3 TP cải thiện các dịch vụ cơ sở hạ tầng đô thị xanh và thích ứng cũng như tăng quy mô ứng phó biến đổi khí hậu, mang lại lợi ích cho khoảng 116.000 hộ gia đình, trong đó có 6.100 hộ nghèo, cận nghèo. Đối với tất cả các tiểu dự án, UBND các tỉnh sẽ được tăng cường năng lực thể chế trong quản lý phát triển đô thị.

Theo Nhật Minh/tapchimoitruong.vn