Hà Nội: Đẩy mạnh truyền thông về sản xuất sạch hơn

Công tác truyền thông được xác định là một trong những hoạt động quan trọng giúp triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội (ECC Hà Nội) đã xây dựng và đưa ra được nhiều giải pháp truyền thông hữu hiệu nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và các cơ quan, cán bộ quản lý trên địa bàn thành phố.

Thực hiện các  nhiệm vụ được Sở Công Thương giao, ECC Hà Nội đã tổ chức đa dạng các hình thức truyền thông: Xây dựng và phát hành các tờ rơi, tổ chức làm phóng sự phát trên đài truyền hình, thực hiện tuyên truyền trên các ấn phẩm báo giấy, báo mạng cũng như tổ chức nhiều hội nghị hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn trong những cơ sở sản xuất thuộc các làng nghề, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hội thảo tập huấn về sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp
Cụ thể, trong năm 2015, ECC Hà Nội đã xây dựng và phát hành 10.000 bộ tờ rơi giới thiệu những kiến thức cơ bản về việc triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn vào hoạt động sản xuất; kinh nghiệm từ các điển hình áp dụng SXSH thuộc các ngành như sản xuất vật liệu xây dựng, giấy và bột giấy…. ECC Hà Nội cũng đã xây dựng 4 phóng sự về kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động SXSH của các cơ sở sản xuất công nghiệp và làng nghề trên địa bàn thành phố. Phóng sự có nội dung chia sẻ những kinh nghiệm của các đơn vị đã áp dụng SXSH vào hoạt động sản xuất cũng như những kết quả đạt được.

Cùng với đó, trung tâm còn tổ chức 6 hội nghị, tập huấn hướng dẫn áp dụng SXSH cho gần 450 học viên là các cán bộ quản lý, phụ trách kỹ thuật của cơ sở sản xuất thuộc các làng nghề, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các ngành công nghiệp chủ đạo như chế biến thực phẩm, đồ uống – nước giải khát, vật liệu xây dựng, thiết bị điện, các cán bộ quản lý đang công tác tại các quận, huyện và các công ty điện lực của thành phố. Các chương trình hội nghị, tập huấn đều đi sâu vào giới thiệu về SXSH, những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp khi áp dụng, vấn đề tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Ngay tại hội nghị, tập huấn, học viên được giới thiệu về những mô hình trình diễn áp dụng SXSH, trao đổi kinh nghiệm trực tiếp với các lãnh đạo doanh nghiệp đã áp dụng SXSH, qua đó có cái nhìn rõ nét, sinh động về hiệu quả đem lại cho doanh nghiệp khi áp dụng SXSH.

Theo sxsh.vn