VNCPC và những đóng góp vào thành công của dự án EIP

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết dự án EIP tại Hà Nội, vào giữa tháng 6/2019. Hội nghị sẽ nêu bật những câu chuyện thành công và tác động của Dự án Triển khai Sáng kiến ​​Khu công nghiệp Sinh thái hướng tới Khu công nghiệp Bền vững tại Việt Nam (EIP) đối với các doanh nghiệp tham gia.

Dự án EIP được triển khai từ tháng 10/2014, tại 5 khu công nghiệp thí điểm gồm: Khánh Phú, Gián Khẩu (Ninh Bình), Hòa Khánh (Đà Nẵng) và Trà Nóc 1 & 2 (Cần Thơ), với sự tham gia của 72 doanh nghiệp.

Thông qua các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn do Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam (VNCPC) cung cấp, dự án đã giúp các doanh nghiệp giảm tiêu hao nguyên liệu đầu vào, giảm chi phí năng lượng, nước, hóa chất…, góp phần đáng kể vào việc giảm phát thải khí thải nhà kính (GHG), các hợp chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), cùng các chất gây ô nhiễm nguồn nước và quản lý an toàn hóa chất.

Chuyên gia VNCPC đo đạc và hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật tại nhà máy.

Những yếu tố trên đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường địa phương, cũng như tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đặc biệt, một số doanh nghiệp tham gia dự án còn bắt đầu phát triển việc thực hiện các giải pháp cộng sinh công nghiệp, một bước đi quan trọng góp phần xây dựng các khu công nghiệp bền vững.

Làm việc với doanh nghiệp về các giải pháp giúp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn.

Ngoài ra, kết quả của dự án cũng đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc ban hành các hướng dẫn để triển khai nội dung về phát triển khu công nghiệp sinh thái trong Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Không chỉ có vậy, dự án còn có những hướng dẫn về cách tiếp cận nguồn tài chính xanh; những việc cần làm để phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường.

Đào tạo cho các cán bộ kỹ thuật của các nhà máy về công sinh công nghiệp.

Từ những thành công này, giai đoạn 2 của dự án đang được xem xét để tiếp tục thực hiện nhằm giúp các khu công nghiệp hiện có tại Việt Nam hướng tới sự phát triển bền vững.

VNCPC