UNDP-GEF SGP sẽ tài trợ các dự án về biến đổi khí hậu của Việt Nam 

Đại diện Chương trình tài trợ các dự án nhỏ, Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP-GEF SGP) cho biết, sẽ tài trợ cho các dự án nhỏ của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức cộng đồng, với kinh phí tối đa là 50.000 USD/dự án.

1

Với các ý tưởng được chấp thuận, nếu có nhu cầu hỗ trợ, Chương trình sẽ xem xét cấp kinh phí xây dựng dự án (tối đa 2.000 USD). Sau khi xây dựng thành công dự án, UNDP-GEF SGP sẽ cấp kinh phí (tối đa: 50.000 USD/dự án) để các tổ chức triển khai thực hiện.

Các lĩnh vực được ưu tiên tài trợ gồm: Bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu biến đổi khí hậu, hạn chế và ngăn ngừa suy thoái đất và các vùng nước quốc tế.

Để nhận được tài trợ, các tổ chức gửi thư điện tử đến địa chỉ [email protected] sẽ nhận được thông tin hướng dẫn và chi tiết mẫu đơn.

Hạn nộp ý tưởng dự án trước ngày 30/11/2014, tính theo đấu bưu điện. UDDP-GEF SGP sẽ thông báo kết quả xét duyệt ý tưởng dự án trước ngày 31/1/2015.

Theo tietkiemnangluong.vn