Trung tâm Sản Xuất Sạch Hơn (VNCPC) kỷ niệm 15 năm thành lập

 

Bộ trưởng Bộ KH & CN Nguyễn Quân phát biểu tại hội thảo

(Vfej.vn) – Sáng 18/4 tại Hà Nội, Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) đã phối hợp với Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức Hội thảo “Hướng tới xã hội sản xuất và tiêu thụ bền vững thông qua thực hiện hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn”.
Tại hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi thông tin và kinh nghiệm đạt được trong áp dụng sản xuất sạch hơn và xây dựng các mẫu hình sản xuất và tiêu thụ bền vững tại Việt Nam trong những năm qua. Trong bối cảnh “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh” vừa được thông qua tháng 9/2012, hội thảo đề xuất định hướng cho các hoạt động về Sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RECP) phục vụ chiến lược phát triển bền vững của đất nước.
Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho biết: Trong 20 năm qua, Việt Nam đã có sự tăng trưởng ngoạn mục với tốc độ cao, tuy nhiên, đi kèm sự tăng trưởng đó là sự hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Do đó, cùng với sự giúp đỡ của UNIDO và các tổ chức quốc tế khác, hoạt động sản xuất sạch hơn đã được triển khai, phần nào đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của Việt Nam.

Chính vì vậy, Nghị quyết 41 NQ/TW ngày 15/11/2004 đã định hướng cho công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay là “”coi phòng ngừa ô nhiễm là nguyên tắc chủ đạo, kết hợp với xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên” đảm bảo sự phát triển bền vững. Để hỗ trợ kịp thời cho Việt Nam kiến thức và kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong công nghiệp, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng phát triển bền vững, VNCPC được thành lập nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất sạch hơn.

Tại hội thảo nhân kỷ niệm 15 năm thành lập của VNCPC, các chuyên gia trao đổi thông tin và kinh nghiệm đạt được trong quá trình áp dụng sản xuất sạch hơn và xây dựng các mẫu hình sản xuất và tiêu thụ bền vững tại Việt Nam trong những năm qua. Trong bối cảnh ”Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh” được thông qua hồi tháng 9/2012, hội thảo đề xuất định hướng cho các hoạt động về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn phục vụ chiến lược phát triển bền vững của đất nước. Thực tiễn gần 20 năm xúc tiến áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho thấy sản xuất sạch hơn đã áp dụng thành công ở các doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc áp dụng sản xuất sạch hơn vào điều hành hoạt động của các doanh nghiệp chắc chắn sẽ là một yếu tố quan trọng trong phát triển công nghiệp xanh, góp phần thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở nước ta trong những năm tới.

PGS.TS Trần Văn Nhân, giám đốc VNCPC phát biểu tại hội thảo

PGS.TS Trần Văn Nhân cho biết VNCPC đã áp dụng tiếp cận ngành, phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội, tập đoàn và tổng công ty các ngành công nghiệp để lựa chọn doanh nghiệp triển khai trình diễn kỹ thuật và xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.

Tính đến năm 2009, đã có trên 250 doanh nghiệp trực tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của VNCPC. Các doanh nghiệp này đã thu được các lợi ích khá ấn tượng về kinh tế và môi trường từ áp dụng sản xuất sạch hơn trong năm tham gia trình diễn kỹ thuật.

Tổng giá trị lợi ích kinh tế nhờ tiết kiệm nguyên, vật liệu, nhiên liệu và năng lượng của các doanh nghiệp là 9,7 triệu USD/năm, trong khi tổng đầu tư cho thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn là 4,7 triệu USD. Đồng thời các doanh nghiệp này cũng đã giảm được trung bình từ 20 – 50% nước thải và khí thải, 10 – 40% chất thải rắn. Sản xuất và tiêu dùng bền vững là khái niệm đã xuất hiện từ đầu thập niên 90 trên thế giới nhưng tại Việt Nam khái niệm này mới phổ biến trong vài năm trở lại đây.

Sản xuất và tiêu dùng bền vững được định nghĩa là việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống, vừa giảm thiểu lượng tài nguyên và nguyên liệu độc hại sử dụng, cũng như giảm phát thải và gây ô nhiễm môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm, dịch vụ để không ảnh hưởng đến nhu cầu của các thế hệ mai sau.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà VNCPC đã đạt được trong 15 năm qua, đã đóng góp chung vào sự nghiệp khoa học công nghệ, phát triển bền vững của đất nước.

Theo Vfei.vn, 18/4/2013