Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Dương: Thực hiện chương trình sản xuất sạch hơn năm 2015

Cùng với tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ, môi trường của tỉnh Bình Dương cũng bị ô nhiễm nặng nề. Với mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững, ngày 15-2-2012, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc triển khai chương trình sản xuất sạch hơn (SXSH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015.
Theo đó, Sở Công thương cũng đã xây dựng chương trình SXSH.

Cùng với tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ, môi trường của tỉnh Bình Dương cũng bị ô nhiễm nặng nề, với mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững, ngày 15-2-2012, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc triển khai chương trình SXSH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015, giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng liên quan thực hiện. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (trung tâm) là đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện. SXSH là một lĩnh vực mới và tương đối trừu tượng so với doanh nghiệp (DN). Song cùng với những chính sách, chương trình hỗ trợ của tỉnh nhà, sự nhiệt tình của cán bộ thực hiện, các DN đã từng bước nắm rõ được những lợi ích từ SXSH mang lại, nên chương trình đã đạt được một số kết quả. Từ năm 2011 đến nay trung tâm đã tổ chức tập huấn truyên truyền phổ biến kiến thức SXSH cho hơn 500 lượt cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của DN và các cán bộ phòng Tài nguyên – Môi trường huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Báo Bình Dương viết 20 bài tuyên truyền SXSH; Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng 2 phóng sự về SXSH; Phát hành 5.000 áp phích tuyên truyền nâng cao nhận thức về SXSH trong công nghiệp; Triển khai đánh giá nhanh SXSH cho 15 DN, đánh giá tổng thể SXSH cho 2 DN.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2015 trung tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện SXSH theo kế hoạch đã được Sở Công thương phê duyệt với những nội dung cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về SXSH trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức 2 lớp tập huấn SXSH, phát hành 3.000 tờ rơi nhằm giới thiệu các hiệu quả mang lại từ SXSH cho các DN.

Song song với công tác tuyên truyền, trung tâm tiếp tục tổ chức thực hiện đánh giá nhanh cho 3 DN thuộc ngành chế biến gỗ, thuốc lá và thực phẩm; đánh giá tổng thể cho 2 DN ngành hóa chất. Qua đó, giúp DN nhận diện những hạn chế, lãng phí từ các công đoạn sản xuất của mình; vấn đề tiêu thụ năng lượng, nguyên nhiên vật liệu và vấn đề phát thải đối với môi trường làm việc của công nhân và môi trường sống của cộng đồng.

Mặc dù những con số trên còn khiêm tốn so với số lượng DN sản xuất trong tỉnh, nhưng với những chính sách, chương trình hành động của tỉnh cùng với động thái tích cực từ các DN, tin tưởng rằng áp dụng SXSH sẽ là giải pháp tốt để DN tiến đến phát triển bền vững và thân thiện với môi trường sống của cộng đồng.

Theo baocungcau.vn