Tìm kiếm sáng kiến quản lý ô nhiễm công nghiệp ở Hà Nội: Huy động sức mạnh cộng đồng

​Với mục đích tìm ra những sáng kiến, ý tưởng hay có thể áp dụng vào thực tiễn trong công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội, lần đầu tiên, cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội” năm 2014 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát động vào ngày 15-5-2014 với thông điệp “Sáng kiến hay – Bắt tay hành động – Phòng ngừa ô nhiễm”.
Thách thức lớn với môi trường Thủ đô
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1081 ngày 6-7-2011, thành phố sẽ phát triển 15 khu công nghiệp, trong đó có 8 khu công nghiệp và 49 cụm công nghiệp đang hoạt động với hàng nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Công nghiệp phát triển mạnh mẽ đã tạo ra nhiều sản phẩm phong phú, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động. Tuy nhiên, kéo theo đó là lượng lớn chất thải công nghiệp phát sinh mỗi ngày gây sức ép cho công tác quản lý. Theo thống kê, mỗi ngày có trung bình 750 tấn rác thải công nghiệp và 75.000m3 nước thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn thành phố và những con số này đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Đứng trước những thách thức lớn đối với công tác quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tham mưu cho UBND thành phố trong việc ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2015, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan chức năng có liên quan để triển khai nhiều chương trình, dự án, đề án như:
  • Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy;
  • Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;
  • Dự án xử lý nước thải Yên Sở công suất 200.000 m3/ngày đêm;
  • Dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt và làng nghề tại xã Vân Canh (huyện Hoài Đức);
  • Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp để phát điện tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn)…
Công tác đăng ký chủ nguồn thải, thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở sản xuất có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cũng được tăng cường.
Tìm kiếm giải pháp thiết thực
Để công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn thành phố được thực hiện hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững, bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước, sự tham gia, chung tay đóng góp của cộng đồng là rất quan trọng. Nhận thức rõ vấn đề này, ngày 15-5-2014, lần đầu tiên, cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội” năm 2014 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phát động với thông điệp “Sáng kiến hay – Bắt tay hành động – Phòng ngừa ô nhiễm”. Mục tiêu của cuộc thi nhằm thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan thông qua triển khai các sáng kiến, hoạt động truyền thông, thay đổi hành vi về quản lý ô nhiễm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời huy động sự tham gia đóng góp ý tưởng, sáng kiến và sự tham gia, chung tay của cộng đồng trong quản lý ô nhiễm công nghiệp nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung.Các tổ chức, cá nhân 18 tuổi trở lên (trừ thành viên ban tổ chức, hội đồng giám khảo, tổ thư ký và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi) không vi phạm pháp luật đều có quyền tham gia dự thi. Những sáng kiến xuất sắc trong cuộc thi của các cá nhân, tổ chức sẽ được xem xét và hỗ trợ triển khai trong thực tế nhằm hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến, cải thiện công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Hà Nội và huy động hơn nữa sự chung tay của cộng đồng trong quản lý ô nhiễm công nghiệp nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung của Thủ đô.
– Thời gian nộp bài dự thi: Từ ngày 15-5 đến hết ngày 15-8-2014.
– Cơ cấu giải thưởng: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích.
– Địa chỉ nhận bài thi: “Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội – Tầng 9, Cung Trí thức – lô D25, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội – Điện thoại: 04 37868248 – Fax: 04 37833926”