Thực hiện được 48 đề tài phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội về việc báo cáo kết quả thực hiện của Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu” KHCN – BĐKH/11 – 15.
Thứ trưởng Nguyễn Thái Lan phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình được biết từ khi được giao nhiệm vụ tới nay, Bộ TN&MT đã phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương triển khai nghiên cứu 48 đề tài cấp Quốc gia. Các nhiệm vụ của Chương trình đã tập trung nghiên cứu các vấn đề nhằm cung cấp kiến thức và hiểu biết về hiện tượng, bản chất khoa học của biến đổi khí hậu, xác lập cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo sớm về khí hậu và biến đổi khí hậu, các đối tượng dễ tác động nhằm nâng cao năng lực khoa học và công nghệ và năng lực quản lý trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đề xuất định hướng công nghệ, chính sách và các giải pháp thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Xác định được cơ sở khoa học cho việ tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu và quy trình xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch trong đó chú trọng phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường nhằm cung cấp công cụ quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp
Các đề tài của Chương trình đã tiếp cận đến đời sống thực tế sâu sát hơn, toàn diện hơn và chủ động hơn. Tính đến nay, Chương trình đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước cho 16 đề tài. Số đề tài còn lại sẽ được đánh giá, nghiêm thu trong năm 2015.
Theo Nguyễn Cường – Báo TN & MT