Thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất sản phẩm xanh thông qua mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái

Sáng 05/2, tại Hà Nội, dự án “Thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất sản phẩm xanh thông qua mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái” (dự án SPELL) đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo dự án.

GS. TS. Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường chủ trì cuộc họp. Tới tham dự họp có các thành viên của Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý dự án đến từ các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ.

Dự án SPELL được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc hỗ trợ thực hiện trong 03 năm (2014-2016) tại Hà Nội và một số tỉnh/ thành phố của Việt Nam.

Dự án sẽ triển khai việc kết hợp hai công cụ mua sắm công bền vững và nhãn sinh thái để đạt được hiệu quả tối đa về thúc đẩy tiêu dùng và mua sắm các sản phẩm bền vững.

Năm 2014, dự án chính thức triển khai và đạt được một số kết quả ban đầu. Dự án đã xây dựng và được phê duyệt Kế hoạch thực hiện dự án trong 03 năm (2014-2016), xây dựng Phiếu điều tra, khảo sát về tình hình thực hiện mua sắm công bền vững của Việt Nam, phỏng vấn cán bộ mua sắm tại các cơ quan trung ương, các nhà cung cấp, xây dựng Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện mua sắm công bền vững tại Việt Nam.

Theo Kế hoạch thực hiện dự án, năm 2015, dự án sẽ tiến hành rà soát pháp lý và đề xuất thực hiện rà soát pháp lý và đề xuất thực hiện mua sắm công bền vững có cân nhắc việc lồng ghép nhãn sinh thái, xây dựng danh sách các loại hàng hóa, dịch vụ bền vững được ưu tiên để giới thiệu cho hệ thống mua sắm công, đánh giá, phân tích mức độ sẵn có của thị trường, tiếp cận thị trường và xây dựng tiêu chí bền vững cho 03 loại sản phẩm, dịch vụ ưu tiên, xây dựng đề xuất chính sách về mua sắm công bền vững …

Toàn cảnh cuộc họp

Theo vea.gov.vn