Thư cảm ơn từ doanh nghiệp gửi tới cán bộ VNCPC

Chỉ một thời gian ngắn tham gia dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái, hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững”, Công ty Phân bón và Hóa chất Cần Thơ đã tiết kiệm được rất nhiều năng lượng do vô tình lãng phí trong quá trình sản xuất.

Tổng giám đốc Công ty Phân bón và Hóa chất Cần Thơ đã có thư cảm ơn Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC), đặc biệt là người phụ trách chính, ông Đinh Mạnh Thắng.

Dưới đây là nội dung của thư cảm ơn:

“Trước hết, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ cảm ơn Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam đã cho công ty tham gia vào dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái, hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững” tại công ty.

Vào ngày 04 – 05/10/2017, đoàn công tác của VNCPC đã đến và làm việc, sau thời gian hỗ trợ đào tạo cán bộ của công ty, ban lãnh đạo công ty chúng tôi đã cho thực hiện các yêu cầu của đoàn công tác, phụ trách chính là ông Đinh Mạnh Thắng. Đoàn công tác đã giúp đỡ nhiệt tình và phân tích cụ thể những tổn thất và lãng phí về năng lượng điện và  nhiệt từ hệ thống sản xuất của công ty.

Ban lãnh đạo Công ty chúng tôi đã cho cán bộ thực hiện ngay những tổn thất lớn và đang rà soát tiếp tục thực hiện những lãng phí nhỏ.

Công ty chúng tôi gửi đến Ban dự án và Trung tâm Sản xuất sạch hơn lòng biết ơn và hứa sẽ toàn tâm, toàn ý đầu tư, giải quyết sớm những đề xuất của đoàn công tác do các chuyên gia phân tích và gửi hình ảnh.

Hy vọng trong thời gian tới tiếp tục nhận được những ý kiến từ đoàn công tác VNCPC để phát triển tốt dự án “Triển khai sáng kiến khi công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khi công nghiệp bền vững”.

Trân trọng cảm ơn!

Tổng giám đốc”

VNCPC