Thông qua Tuyên ngôn Davos về Thúc đẩy Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất Sạch hơn (RECP) tại các nước đang phát triển

Davos (Thụy Sĩ), 12-16 tháng 10 năm 2015 – Hội thảo mạng lưới toàn cầu về Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất Sạch hơn được tổ chức dưới sự phối hợp của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp Quốc (UNIDO) và chương trình Môi trường Liên hợp Quốc (UNEP). Các thành viên trong mạng lưới đã thông qua Bản tuyên ngôn về Thúc đẩy Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất Sạch hơn (RECP) tại các nước đang phát triển.

davos-big

 

Bản tuyên ngôn kêu gọi việc thúc đẩy, lồng ghép và nhân rộng RECP để hỗ trợ chương trình nghị sự 2030 cho Phát triển Bền vững. Hơn thế, bản tuyên ngôn kêu gọi việc đẩy mạnh hoạt động và vai trò của mạng lưới toàn cầu về RECP (RECPnet), và khuyến khích các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, học viên và các tổ chức dân sự xã hội tham gia vào RECPnet nhằm nỗ lực hành động vì mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc áp dụng, thực hiện RECP nhanh chóng và rộng khắp.

Hội nghị đã giới thiệu các hoạt động trong 20 năm cung cấp dịch vụ RECP trong công nghiệp tại các khu vực trên thế giới và giải quyết các chủ đề bao gồm sản xuất các-bon thấp, quản lý hóa chất an toàn, tài nguyên nước, khu công nghiệp sinh thái, quản lý rác thải và lồng ghép vấn đề giới. Bên cạnh việc đánh giá hiện trạng của RECP, hội nghị đã xác định những chuyên đề đang được quan tâm và đối tác tiềm năng trong các tổ chức phát triển ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Hội nghị thu hút khoảng 200 người tham dự từ hơn 60 quốc gia, từ những cán bộ chính phủ cấp cao, những chuyên gia quốc tế hàng đầu vể RECP, các đại diện của các tổ chức tài chính phát triển, cùng với các chuyên gia RECP từ các việc nghiên cứu và học viện.

Trong số những người tham gia hội nghị có Janez Potocnik, Đồng chủ tịch của Hội đồng tài nguyên quốc tế và cựu Ủy viên châu Âu về môi trường; Mariano Castro, Thứ trưởng Bộ quản lý môi trường, Peru; Bruno OBERLE, Giám đốc Văn phòng Liên bang về Môi trường, Thụy Sĩ; Rolph Payet, Thư ký điều hành cho các Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm; Helge Wendeberg, Tổng Giám đốc, quản lý nước và bảo tồn tài nguyên, Bộ Liên bang về Môi trường, bảo tồn thiên nhiên, xây dựng và an toàn hạt nhân, Đức; Jutta Emig, Unit Head, quốc tế An toàn hóa chất và Hóa học bền vững, Bộ Liên bang về Môi trường, bảo tồn thiên nhiên, xây dựng và an toàn hạt nhân, Đức; Walker Smith, Giám đốc, Văn phòng Nội vụ toàn cầu và chính sách, Hoa Kỳ Cơ quan Bảo vệ môi trường; và Viera Feckova, Giám đốc Chương trình châu Âu và Trung Á, Tổng công ty Tài chính Quốc tế.

Hội nghị cũng đã thông qua chiến lược hoạt động cho RECPnet trong giai đoạn hậu năm 2015.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Petra Schwager

Cán bộ Phát triển Công nghiệp

Bộ phận Hiệu quả Tài nguyên Công nghiệp

[email protected]

(Nguồn: recpnet.org)

VNCPC Admin

Tuyên Ngôn Davos Về Thúc đẩy Hiệu Quả Tài Nguyên Và Sản Xuất Sạch Hơn Tại Các Nước đang Phát Triển
Tuyên Ngôn Davos Về Thúc đẩy Hiệu Quả Tài Nguyên Và Sản Xuất Sạch Hơn Tại Các Nước đang Phát Triển » Post
Tuyên ngôn Davos về Thúc đẩy Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất Sạch hơn tại các nước đang phát triển.pdf
229 KiB
666 Downloads
Details