Thông cáo báo chí LỄ GIỚI THIỆU KHU TRƯNG BÀY “KHÔNG GIAN SỐNG BỀN VỮNG – SUSTAINABLE LIVING SPACE”

Ngày 29/04/2014, tại tầng 6, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Lễ giới thiệu khu trưng bày “Không gian Sống Bền vững – Sustainable Living Space” đã được tổ chức bởi Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam (VNCPC) nhằm giới thiệu các sản phẩm mẫu bền vững và không gian đồng sáng tạo, hỗ trợ hoạt động thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dự án GetGreen Việt Nam. Các sản phẩm mẫu trưng bày đại diện cho 2000 sản phẩm được phát triển trong các  dự án hợp tác với 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Các sản phẩm mẫu tại khu trưng bày là kết quả sau 7 năm nỗ lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo của các chuyên gia Việt Nam và Hà Lan hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong hai dự án Sản xuất Sạch hơn vì Sản phẩm Tốt hơn (CP4BP) và Đổi mới Sản phẩm Bền vững (SPIN). Trước đó, các sản phẩm được trưng bày tại showroom Hàng Xanh – Green Street, số 45 Bát Sứ, Hà Nội từ tháng 9/2013 đến tháng 3/2014.

Khu trưng bày sẽ tiếp tục đón nhận các sản phẩm bền vững của các doanh nghiệp có mong muốn       giới thiệu sản phẩm, mở rộng mạng lưới và tăng cường cơ hội hợp tác với các cá nhân, tổ chức hoạt động cùng lĩnh vực; đồng thời nơi đây sẽ diễn ra các hoạt động tập huấn tiêu dùng bền vững cho 52 nhóm Sống Xanh của dự án GetGreen Việt Nam, thuộc chương trình SWITCH-châu Á của Liên minh châu Âu nhằm song song thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam.

“Không gian Sống Bền vững – Sustainable Living Space” được kiến tạo với sự ủng hộ của các đối tác, đặc biệt là Đại học Công nghệ Delft (TUDelft), Hà Lan – cơ quan chủ trì thực hiện dự án và Ban giám hiệu trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhằm để tiếp tục giới thiệu các sản phẩm sau khi dự án SPIN kết thúc.

TS. Marcel Crul – Đại diện TUDelft/Giám sát dự án SPIN, chia sẻ: “Tôi tin rằng “Không gian Sống   Bền vững” được đặt tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp mở ra một cơ hội lớn để đưa các chuyên gia, từ phía trường đại học và các doanh nghiệp, cùng ngồi lại để trao đổi, chia sẻ các ý tưởng về bền vững và đổi mới. Tôi rất hy vọng khu trưng bày sẽ là nơi ươm mầm cho các sáng kiến và những dự án hợp tác đổi mới, cùng mang tới lợi ích cho tất cả!

Tại lễ giới thiệu, PGS.TS Trần Văn Nhân – Giám đốc VNCPC cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng khu trưng bày “Không gian Sống bền vững” cũng sẽ là không gian đồng sáng tạo của thầy và trò ĐHBKHN với các doanh nghiệp, tăng cường cơ hội hợp tác giữa các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp sản xuất, phục vụ tích cực cho việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của đất nước”.

Lễ giới thiệu được tổ chức nhân dịp Sinh nhật lần thứ 16 của VNCPC nhằm thể hiện tinh thần và mong muốn hợp tác bền chặt với các Đơn vị tài trợ, Đối tác, các cá nhân và tổ chức hoạt động trong cùng lĩnh vực để cùng nhau thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Ông Trần Lê Phương

Chuyên gia Thiết kế sản phẩm bền vững

Email: [email protected]

Tel: +84-4-38684849, ext 17

Mobile: +84 934 561 297

Admin VNCPC