Tập huấn “Du lịch xanh hướng tới tương lai”

Trung tâm Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) tổ chức chương trình tập huấn “Du lịch xanh hướng tới tương lai”, nằm trong chuỗi sự kiện “Du lịch xanh hướng tới tương lai” do Trung tâm C&E tổ chức với sự hỗ trợ của dự án “Tăng cường năng lực để lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch ở Việt Nam” (hợp tác giữa Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường – DSENRE thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc – UNDP tại Việt Nam).

DLXHTTL-Poster-Tập-huấn-353x500

  1. Đối tượng: Các bạn từ 18 đến 30 tuổi, hiện đang sinh sống và học tập tại Huế – Đà Nẵng – Quảng Nam
  2. Thời gian diễn ra khóa tập huấn: 14/07 – 17/07/2014.
  3. Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng và thôn Đ’rồng, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
  4. Đơn đăng ký online: http://bit.ly/dk_dulichxanhhuongtoituonglai
  5. Thời hạn đăng ký tham gia chương trình: 06/06/2014 – 23h59, 20/06/2014

Kết quả vòng hồ sơ sẽ được thông báo trước ngày 26/06/2014.

Thời gian phỏng vấn: 27 – 29/06/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.

Theo thiennhien.net