Quảng Ngãi phấn đấu đạt 53,2 MW điện tái tạo vào năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012-2020, có xét đến năm 2030.

Theo Quy hoạch, giai đoạn 2013 – 2020, định hướng phát triển nguồn điện tái tạo nối lưới: phát triển 53,2MW, trong đó thuỷ điện nhỏ là 19,8MW; điện khí sinh học 4,0MW; điện từ đốt chất thải rắn công nghiệp và đô thị 2MW; điện bã mía 6,0MW; điện địa nhiệt 21,4MW.

Nghiên cứu năng lượng gió tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). (Ảnh: Catdien.com)

Nghiên cứu năng lượng gió tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). (Ảnh: Catdien.com)

Phát triển nguồn điện tái tạo phục vụ công cuộc điện khí hoá nông thôn vùng sâu, vùng xa ngoài lưới, cung cấp điện cho 128 hộ bằng hệ thống pin mặt trời (PV) với mô công suất là 42,24kWp.

Phát triển nguồn điện tái tạo ngoài lưới, cung cấp tự dùng cho các trang trại chăn nuôi quy mô trung bình; đến năm 2020, phát triển và ứng dụng khoảng 1.120 m3 hầm khí sinh học cho phát điện.

Đối với các chương trình khai thác năng lượng tái tạo cho nhiệt và nhiên liệu sinh học, giai đoạn đến năm 2020, phát triển và ứng dụng 7.779 m2 thiết bị đun nước nóng mặt trời; 223,6 nghìn m3 hầm khí sinh học, 28,7 nghìn bếp đun sinh khối cải tiến; 23 nghìn bếp khí hoá sinh khối và sản lượng ethanol 56 triệu lít/năm.

Giai đoạn 2020 – 2030, định hướng phát triển nguồn điện tái tạo nối lưới, phát triển 23,8MW, trong đó thuỷ điện nhỏ là 13,0MW (chiếm 54,62%); điện từ đốt chất thải rắn công nghiệp và đô thị 1,5MW (6,30%); điện gió 3,3MW (13,87%); điện mặt trời 6MW (25,21%)…

Mục tiêu của quy hoạch nhằm đánh giá tổng quan tiềm năng và hiện trạng khai thác, sử dụng nguồn NLTT trên địa bàn tỉnh; đánh giá, phân tích và lựa chọn các nguồn năng lượng tái tạo cho khai thác và sử dụng trên cơ sở tiềm năng và khả năng khai thác năng lượng tái tạo để đáp ứng một phần nhu cầu năng lượng của tỉnh và khu vực lân cận; lập phương án khai thác và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo của tỉnh…

Theo NangluongVietnam.vn